close

Tàu FPSO PTSC Lam Sơn bảo dưỡng định kỳ lần đầu tiên

Sau 01 năm vận hành an toàn và hiệu quả, vào lúc 06g00 ngày 02/07/2015, tàu FPSO PTSC Lam Sơn và cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô đã tiến hành dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ lần đầu tiên (01st annual shut down). Việc dừng vận hành tàu FPSO này nằm trong kế hoạch chủ động bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ kết hợp với việc tiến hành khắc phục các khiếm khuyết (punch-list/warranty claim) còn tồn đọn trong quá trình chạy thử.

Với khối lượng công việc lớn gồm khoảng 18 hạng mục chính, nhân sự huy động lên đến gần 100 người và yêu cầu hoàn thiện trong tối đa 72 giờ, các bên liên quan bao gồm Liên doanh PTSC AP, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC và khách hàng LSJOC đã liên tục tổ chức các cuộc họp định kỳ để thống nhất phương án, hoàn thiện kế hoạch chi tiết dừng vận hành tàu FPSO PTSC Lam Sơn.

Theo kế hoạch đặt ra, tàu FPSO PTSC Lam Sơn sẽ dừng 72 giờ, tuy nhiên, với kinh nghiệm và quyết tâm cao độ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, tổng thời gian dừng của tàu chỉ là 34 giờ 25 phút và vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 3/7/2015, giàn Thăng Long và Đông Đô đã lần lượt mở giếng trở lại. Tàu FPSO PTSC Lam Sơn kết thúc việc bảo dưỡng định kỳ hàng năm một cách an toàn, hiệu quả, vượt mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Việc hoàn tất công tác bảo dưỡng hàng năm tàu FPSO PTSC Lam Sơn và cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô an toàn, hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn (vượt kế hoạch là 37 giờ 35 phút) một lần nữa đã khẳng định năng lực và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO/FSO Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, đồng thời cho thấy Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xứng đáng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO/FSO tại Việt Nam hiện nay.

Bùi Minh Hoàng – Trần Hữu Vinh