close

PTSC tổ chức thành công Hội thảo – Đào tạo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020

Thực hiện Chỉ thị số 1128/CT-DVKT của Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC về việc triển khai thực hiện, áp dụng các Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2021, từ ngày 04 đến 05/12/2020, tại Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, Tổng công ty đã tổ chức khóa “Hội thảo – Đào tạo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020” với sự hướng dẫn của các diễn giả, chuyên gia đào tạo đến từ Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo có 132 đại biểu, học viên đến từ Cơ quan Tổng công ty và các Đơn vị, tham dự trực tiếp tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu PTSC Hà Nội, PTSC Thanh Hóa, PTSC Quảng Ngãi, PTSC Đà Nẵng, PTSC Đình Vũ.

Ht2

Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, nhiều quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020 được đã được các chuyên gia hướng dẫn, phân tích, đặc biệt là những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung của các Luật có tác động, ảnh hưởng đến Tổng công ty và  các Đơn vị, cụ thể như các nội dung về Doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, công ty Mẹ – con, mô hình quản trị, điều hành doanh nghiệp, giao dịch với người có liên quan, áp dụng Luật Đầu tư trong tương quan với Luật Dầu khí và các Luật chuyên ngành khác, những thay đổi về thủ tục, thẩm quyền đối với các dự án đầu tư, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Trong khuôn khổ Hội thảo, các học viên cũng đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề sản xuất kinh doanh liên quan đến các Luật, đồng thời nêu các vấn đề vướng mắc, thắc mắc cần giải đáp đối với các quy định hiện hành trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư. Kết quả Hội thảo cũng được Ban tổ chức ghi nhận qua các bài kiểm tra cuối mỗi buổi Hội thảo.

ht3

Ht1

Theo đánh giá của chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư – ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Tổng công ty PTSC là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu của ngành Dầu khí thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật và có sự chuẩn bị tốt trước khi các Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực vào ngày 1/1/2021 tới. Việc nghiên cứu các quy định mới, kịp thời nắm bắt nội dung và chuẩn bị tốt cho công tác triển khai áp dụng các Luật sẽ giúp Tổng công ty PTSC và các Đơn vị trong Tổng công ty kịp thời cập nhật, thích ứng với những thay đổi của pháp luật. Sau quá trình đào tạo, thảo luận, các cán bộ chuyên môn của PTSC có thể vận dụng, áp dụng tốt nhất các kiến thức pháp lý, quy định pháp luật phục vụ công việc, góp phần đảm bảo sự tuân thủ, phòng ngừa rủi ro pháp lý, đồng thời tư vấn, tham mưu để Tổng công ty, Đơn vị có kế hoạch phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong công tác quản trị, điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, Hội thảo đã góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, tinh thần làm việc tuân thủ và thượng tôn pháp luật trong Tổng công ty PTSC và các Đơn vị nói riêng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung.

Ban Pháp chế Tổng công ty

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật đầu tư số 61/2020/QH14 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế cho các Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014. Đây là hai đạo luật quan trọng nhất, quy định các vấn đề về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam (Luật Doanh nghiệp); phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, ngành nghề đầu tư kinh doanh, chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đầu tư (Luật Đầu tư). Cả hai Luật này đều có nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung có ảnh hưởng, tác động, điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên (công ty cổ phần, công ty TNHH), đơn vị trực thuộc. Các nội dung sửa đổi, thay đổi quan trọng đã được Ban Pháp chế đưa tin chi tiết tại các kỳ Bản tin pháp luật PTSC từ số 372 đến số 378.