close

PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2021

Sáng ngày 28/4/2021, tại TP Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự đại hội, về phía Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PTSC có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), cùng đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) – đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2020 của PTSC và sự hiện diện của cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, toàn bộ đại biểu và cổ đông tham dự được Tổng Công ty PTSC hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, đo thân nhiệt.

Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PTSC đã trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo về tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc thông qua điều lệ và các quy chế hoạt động của Tổng Công ty; Tờ trình việc thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chủ tịch

Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT PTSC trình bày báo cáo của HĐQT

Trong bối cảnh khó khăn của năm 2020 do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm làm các hoạt động dịch vụ của PTSC bị đình trệ, nhu cầu dịch vụ suy giảm và phải thực hiện giãn tiến độ các dự án theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD năm 2020, theo đó, kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2020 là 21.313 tỷ đồng, đạt 142,1% kế hoạch năm, tăng 21,6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2020 là 1.025 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch năm.

TGĐ

Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021

Với kết quả sản xuất kinh doanh đã báo cáo, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2020.

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2020 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, PTSC đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021: Doanh thu hợp nhất là 10.000 tỷ; Lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ; Tập trung tối đa các nguồn lực đẩy mạnh và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi; Tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC; Duy trì công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao theo mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của PTSC; Xây dựng các biện pháp bảo đảm công tác bảo mật và an ninh mạng; Triển khai số hóa công tác quản trị doanh nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

PTGĐ NXCuong

Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng giám đốc PTSC trình bày báo cáo tài chính tại Đại hội

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PTSC đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến các dự án PTSC đang triển khai, đồng thời, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

PTGĐ PVN NHDung

Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Petrovietnam khẳng định PTSC là niềm tự hào của Petrovietnam, thành công của Tập đoàn có sự đóng góp rất quan trọng của PTSC; trong năm 2020 mặc dù chịu tác động kép do ảnh hưởng của dịch Covid và giá dầu giảm sâu nhưng những kết quả mà PTSC đạt được trong năm 2020 là vô cùng tốt đẹp, lãnh đạo Tập đoàn luôn luôn tin tưởng PTSC, tự hào về PTSC.

Ông Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, năm 2020 các đơn vị dịch vụ trong Tập đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng riêng PTSC đã thực hiện xuất sắc nhất trong lĩnh vực dịch vụ, không chỉ thực hiện tốt các hợp đồng, các công việc, các dịch vụ trong nước, PTSC còn thực hiện rất tốt các hợp đồng công việc dịch vụ ở nước ngoài. PTSC đã khẳng định năng lực, vai trò, uy tín về thương hiệu về chất lượng và cả tiến độ.

Bước sang năm 2021, với những kết quả đã đạt được, với kinh nghiệm đã tích lũy, với truyền thống của PTSC, lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng PTSC tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch mà PTSC đề ra, đã được Tập đoàn và các quý vị cổ đông tin tưởng, giao phó.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu nhân sự thành viên HĐQT và kiểm soát viên, theo đó, ông Đỗ Quốc Hoan tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Thành viên HĐQT Tổng Công ty PTSC, bà Bùi Thu Hà và ông Phạm Văn Tiến trúng cử Kiểm soát viên PTSC.

Chuc mung

Lãnh đạo Petrovietnam và Lãnh đạo PTSC chúc mừng ông Đỗ Quốc Hoan và bà Bùi Thu Hà

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt người lao động PTSC, ông Phan Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, sự đồng thuận ủng hộ của quý cổ đông đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng PTSC, đồng thời chúc mừng các nhân sự đã trúng cử tại Đại hội.

Với những kết quả năm 2020 và thành công của đại hội cổ đông năm 2021, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phan Thanh Tùng tin tưởng PTSC sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021.