close

PTSC tổ chức khóa học Hợp đồng FIDIC

Trong 2 ngày 15-16/12/2020, tại trụ sở văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC) đã tổ chức khóa học “Hợp đồng FIDIC”, giới thiệu tổng quan và nguyên tắc áp dụng hiệu quả mẫu hợp đồng FIDIC, tập trung vào Điều kiện hợp đồng FIDIC: Thiết bị Công trình và Thiết kế Xây dựng (Quyển sách Vàng 2017). Đây là mẫu hợp đồng được FIDIC khuyến nghị dùng cho việc cung cấp Thiết bị Công trình điện hoặc cơ và cho việc thiết kế, thi công công trình xây dựng hoặc công trình kỹ thuật.

Hop dong FIDIC 03

Khóa học do giảng viên Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS), Trọng tài viên – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên – Trung tâm Hòa giải PMC phụ trách giảng dạy và được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu của PTSC tại các tỉnh thành phố như: Vũng Tàu, Long Phú, Thanh Hóa, Đình Vũ, Quảng Ngãi, các Ban dự án…với gần 200 học viên. 100% các học viên tham dự đã thực hiện và vượt qua bài kiểm tra đánh giá kết thúc khóa học, 70% số học viên đạt  kết quả cao với mức điểm 14/15.

Hop dong FIDIC 01

2 ngày học đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với các tình huống thực tế được đưa ra thảo luận, phân tích. Từ đó, giúp các học viên hệ thống lại kiến thức, chia sẻ, cập nhật các kinh nghiệm thực tiễn trong việc đàm phán, soạn thảo và thực hiện các loại hợp đồng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

      Trần Công Chiếu