close

PTSC tổ chức hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số

Ngày 15/02/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ĐU về việc thực hiện chuyển đổi số (CĐS) tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhận thức rõ CĐS là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng và những lợi ích CĐS đem lại để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp, ngày 02/03/2022, Tổng công ty PTSC đã phối hợp với với đơn vị tư vấn - Công ty Ernst & Yong Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số tại PTSC” với 68 điểm kết nối trực tuyến. Tham dự Hội thảo có ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Mạnh Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban chuyên môn, các Đơn vị thành viên/trực thuộc và toàn thể nhân sự phụ trách công nghệ thông tin. Về phía Đơn vị tư vấn có ông Phan Đằng Chương - Phó Tổng giám đốc Ernst & Yong Đông Dương, lãnh đạo bộ phận tư vấn; Ông Puneet Kumar - chuyên gia lĩnh vực dầu khí, Trung tâm Chuyên ngành Dầu khí Ernst & Yong Toàn cầu và các thành viên tổ tư vấn từ Ernst & Yong.  Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ những phương pháp luận quan trọng của công tác CĐS đối với các doanh nghiệp ngành dịch vụ dầu khí toàn cầu đang phải chịu áp lực đa chiều và nhấn mạnh: CĐS sẽ tạo ra các thách thức đối với mô hình kinh doanh hiện tại của PTSC nhưng cũng tạo ra những động lực mới cho sự phát triển. Chính vì vậy, việc thực hiện công tác CĐS một cách thống nhất từ cấp từ Tập đoàn, Tổng công ty đến từng Đơn vị là mục tiêu, nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với xu thế chung của thế giới và ngành Dầu khí mà PTSC cần phải đạt được trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.Buổi Hội thảo diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận từ các điểm cầu xoay quanh các nội dung về CĐS trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và các lĩnh vực liên quan khác. Qua đó, các bộ phận chức năng của PTSC nhận thấy cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, hoàn thiện kế hoạch và bám sát mục tiêu trong công tác CĐS để có thể sớm triển khai đồng bộ trong toàn Tổng công ty, mang lại những lợi ích tối ưu nhất trong mọi lĩnh vực, hoạt động của PTSC.

 Lê Anh Thư