close

PTSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Sáng 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công ty kiểm toán PwC, Ban Lãnh đạo Tổng công ty PTSC cùng sự tham dự của các cổ đông, nhà đầu tư và đại diện đại diện ủy quyền của các cổ đông chiếm đa số tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC.

                                                              Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 Nhìn lại năm 2021, khi bức tranh chung của thị trường dầu khí toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, với PTSC là một năm đầy thách thức, khó khăn. Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây những ảnh hưởng trực tiếp lên các loại hình dịch vụ truyền thống của PTSC, đồng thời khối lượng công việc suy giảm, cạnh tranh gia tăng khốc liệt hơn. Bên cạnh đó, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài hết sức khó khăn, do khối lượng công việc dịch vụ ít và sự bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng. 

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, với sự bền bỉ, chủ động quyết liệt, sáng tạo, PTSC đã nỗ lực xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó phù hợp từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh, thị trường, để đảm bảo duy trì thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ các mảng dịch vụ và hoạt động SXKD. Đồng thời, PTSC đã thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt trong việc phát triển mảng dịch vụ năng lượng tái tạo và bước đầu thu được thành tựu ấn tượng. Kết thúc năm tài chính 2021, PTSC đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính với doanh thu hợp nhất đạt 14.711 tỷ đồng, bằng 147,1% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 878 tỷ đồng, bằng 125,4% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 916 tỷ đồng, tương đương 160,7% kế hoạch. Trong năm 2022, PTSC đặt mục tiêu Doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 610 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 460 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn biểu dương những kết quả mà tập thể Ban lãnh đạo, người lao động PTSC đã đạt được trong việc vận hành chuỗi hoạt động SXKD một cách an toàn, hiệu quả và thông suốt ngay cả trong bối cảnh cao điểm của dịch bệnh Covid-19 năm 2021 vừa qua, đồng thời khẳng định Tập đoàn luôn đánh giá PTSC là đơn vị trụ cột trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn, có vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất giá trị từ khâu đầu đến khâu sau của ngành Dầu khí. Sự phát triển ổn định của PTSC không chỉ đảm bảo lợi ích cho Tập đoàn về giá trị phần vốn góp mà còn là đảm bảo sự bền vững cho cả hệ sinh thái hiện hữu của Tập đoàn.

                                            Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Kết thúc Đại hội, các Tờ trình, Nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm và sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông; trong đó có phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% vốn điều lệ (tăng 1% so với kế hoạch). Thông qua lấy ý kiến Đại hội, ông Hoàng Xuân Quốc – được sự giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 51,38% vốn điều lệ) – đã trúng cử trở thành Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty PTSC.

Ban lãnh đạo PTSC tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Xuân Quốc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty


 Chủ tịch HĐQT PTSC Phan Thanh Tùng phát biểu trước Đại hội

 Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt người lao động PTSC, ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của quý cổ đông trong suốt hành trình phát triển của PTSC, đồng thời tin tưởng ràng Ban Điều hành và Người lao động PTSC sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó.

                                                                   Lê Anh Thư