close

PTSC Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023

Ngày 12/5/2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023. Đến tham dự Đại hội, về phía đại biểu khách mời, Công ty PTSC Thanh Hóa vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Hùng Dũng – Anh hùng lao động, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Nhậm – nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Thái Quốc Hiệp – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC, ông Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT; ông Nguyễn Xuân Ngọc – UV BTV, TV  HĐQT Tổng công ty PTSC; ông Nguyễn Trần Toàn – UV BTV, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; ông Hoàng Xuân Quốc – TV HĐQT; bà Bùi Thu Hà –  Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PTSC và lãnh đạo các đơn vị thành viên PTSC về tham dự. Về phía Công ty PTSC Thanh Hóa có đầy đủ các ông/bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các bộ phận liên quan, đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm ông Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Tô Ngọc Thụ - Phó Giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty đã cùng tham dự.
Đại hội đã nghe và thông qua các Báo cáo, tờ trình về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023 


Ông Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT  năm 2022 và kế hoach năm 2023

Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty PTSC Thanh Hóa cho biết năm 2022, cơ bản Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng lại gây khó khăn khi nhiều dự án lớn tại khu vực Vũng Tàu tái khởi động trở lại gây thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề. Sự cạnh tranh, thu hút nguồn lực với Dự án Long Sơn diễn biến phức tạp, dẫn đến chi phí nhân công tăng đột biến. Dịch vụ căn cứ cảng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề trong khu vực. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của hàng hóa trong khu vực chậm hơn tốc độ tăng trưởng hạ tầng. Đây sẽ là khó khăn trong dài hạn khi Công ty chưa thể đầu tư thêm cầu cảng mới.
 Trước những khó khăn, thử thách đó. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Cổ đông đã phê duyệt với doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 953,60 tỷ đồng, đạt 113,66% kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 29,03 tỷ đồng, đạt 74,44% kế hoạch năm 2022 và trong năm 2023 PTSC Thanh Hóa đặt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42,11 tỷ đồng.


Ông Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 của PTSC Thanh Hóa với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 7%/vốn điều lệ; thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023.
Thông qua biểu quyết, Đại hội cổ đông đã chấp thuận cho ông Tô Ngọc Thụ miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2023 và ông Nguyễn Thành Trung miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân, thông qua kết quả bầu cử 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS/Trưởng Ban Kiểm soát mới.  
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC đánh giá cao những hoạt động và thành quả đạt được trong năm qua và nhận định rằng năm 2023 là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với PTSC Thanh Hóa, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, bổ sung đội ngũ nhân sự chuyên môn có trình độ, tay nghề chuyên môn cao; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu phát triển, triển khai các dự án năng lượng tái tạo/điện gió ngoài khơi. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Ngọc cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm và khát vọng của PTSC Thanh Hóa trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ông tin tưởng PTSC Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng, vượt qua các khó khăn, thách thức và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Đại hội Cổ đông giao trong năm 2023.


Ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT Tổng công ty PTSC phát biểu tại Đại hội

Sau hơn 03 giờ làm việc, Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết và tài liệu Đại hội được hoàn thiện và công bố đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của PTSC Thanh Hóa.
Một số hình ảnh tại Đại hội:


Lãnh đạo PVN, PTSC, PTSC Thanh Hóa và các Cổ đông chụp ảnh lưu niệm 


                      Lãnh đạo PVN, PTSC, PTSC Thanh Hóa thăm công trường dự án triển khai Điện gió


  Lãnh đạo PTSC Thanh Hóa tặng hoa chia tay Ông Tô Ngọc Thụ - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kết thúc nhiệm vụ, nghỉ chế độ hưu trí

 Nguyễn Viết Đức- Lê Kim Hải