close

PTSC Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 22/5/2020 vừa qua, tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (Công ty PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020.

Đến tham dự Đại hội, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Anh hùng lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Nguyên Bí thư đảng ủy/Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC. Về phía Công ty PTSC Thanh Hóa, đoàn chủ tịch điều hành Đại hội có đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Phạm Hùng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Khắc Dũng – Phó Giám đốc Công ty và các cổ đông là chủ sở hữu của 39.623.000 cổ phần PSN (99,06%) đã cùng tham dự.

Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo về hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020.

 

Ông Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT  năm 2019 và kế hoach năm 2020

Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty PTSC Thanh Hóa cho biết năm 2019 là năm Công ty PTSC Thanh Hóa tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết doanh thu các lĩnh vực dịch vụ của Công ty đều có sự sụt giảm so với năm 2018 nguyên nhân do ảnh hưởng của sự sụt giảm khối lượng công việc và giá dịch vụ. Bằng việc đề ra mục tiêu phát triển bền vững, từng bước tháo gỡ khó khăn trên cơ sở phát huy lợi thế đa dịch vụ, nguồn lực, cơ sở hạ tầng…Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đã phê duyệt với doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 902,58 tỷ đồng, đạt 111,85% kế hoạch năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 40,19 tỷ đồng, đạt 100,47% kế hoạch năm 2019 và PTSC Thanh Hóa đặt kế hoạch doanh thu 830,34 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng trong năm 2020.

 

Ông Phạm Hùng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo, đóng góp các ý kiến, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, cổ đông đã thông qua các nội dung sau: phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của PTSC Thanh Hóa với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 7%/vốn điều lệ cao hơn so với kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 5%/vốn điều lệ và kế hoạch cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC đánh giá cao những hoạt động và thành quả đạt được trong năm qua và nhận định rằng năm 2020 là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với các đơn vị trong bối cảnh của việc chịu tác động kép do giá dầu giảm sâu kỷ lục trong vòng 20 năm trở lại đây cùng diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ông tin tưởng PTSC Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng, vượt qua các khó khăn, thách thức và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ giao trong năm 2020.

 

Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng giám đốc/ Chủ tịch CĐ Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Anh hùng lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bày tỏ sự vui mừng với các kết quả của PTSC Thanh Hóa nỗ lực đạt được trong năm 2019 và mong rằng trong năm 2020 tới, PTSC Thanh Hóa sẽ duy trì ổn định các loại hình dịch vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của các Cổ đông cũng như Tổng công ty PTSC giao phó.

 

Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau gần 03 giờ làm việc, ĐHCĐ thường niên 2020 đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết và  tài liệu Đại hội sẽ được hoàn thiện và công bố đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của PTSC Thanh Hóa.

 Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Bà Bùi Thị Hoài Thu –  Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam PVCB Capital phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông chụp hình lưu niệm.

Nguyễn Thị Nga – Nguyễn Hải Dương