close

PTSC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động Sản xuất kinh doanh, Hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 12/01/2018, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp  Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT); Đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng Uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP DVKT cùng các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí trong HĐQT, các Ban chuyên môn, Giám đốc các Đơn vị thành viên của Tổng công ty CP DVKT và 112 đại biểu là CBCNV ưu tú đại diện cho toàn thể Người lao động Công ty.

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC Thanh Hóa thay mặt cho Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Đồng chí Phạm Hùng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong những năm gần đây, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dầu khí chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy giảm của giá dầu. Trong giai đoạn khó khăn đó, PTSC Thanh Hóa vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bình quân đạt 31%/năm; cơ sở hạ tầng được đồng bộ; trình độ và kỹ năng nghề nghiệp của Người lao động ngày càng được nâng cao; duy trì công việc và thu nhập ổn định cho Người lao động, thu nhập bình quân năm nay cao hơn năm trước…

TH1

Từ đơn vị nhỏ và khó khăn, chỉ đơn thuần cung cấp duy nhất dịch vụ Căn cứ Cảng, hiện nay PTSC Thanh Hóa đã hình thành và phát triển thêm các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, hoàn thiện 04 mảng dịch vụ cốt lõi của Công ty bao gồm: (1) Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics; (2) Dịch vụ xây lắp cơ khí dầu khí; (3) Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ; (4) Dịch vụ vận hành & bảo dưỡng.

Năm 2017, nhờ sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, PTSC Thanh Hóa đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017 trước 3 tháng, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, với tổng doanh thu đạt 655 tỷ đồng, tăng 143,17% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng 112,54% so với năm 2016; thu nhập bình quân của Người lao động đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng…

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Tô Ngọc Thụ – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PTSC Thanh Hóa trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, phong trào thi đua năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt công tác chế độ, chính sách, chăm lo đời sống cho Người lao động, công tác dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc.

Những thành quả trên có được là phải kể đến sự cố gắng không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty. Để ghi nhận những đóng góp đó, tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và SXKD năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP DVKT đã biểu dương và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa đã tận dụng tối đa mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, kịp thời nắm bắt cơ hội để tạo việc làm mới cho người lao động trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Đồng thời, cũng chỉ đạo Lãnh đạo Công ty cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, an toàn các gói thầu cung cấp dịch vụ cho NSRP, các gói thầu thuộc dự án nhiệt điện Long Phú… và toàn thể CBCNV Công ty cần quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đồng chí Lê Văn Ngà đã cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty CP DVKT cũng như ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị để bổ sung vào các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

TH2

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, công khai nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, công tác Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018 của PTSC Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn Chủ tịch đã kêu gọi toàn thể Người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức và bảo vệ thành công kế hoạch SXKD trong năm 2018.

TH3 TH4

Nguyễn Thanh Thuận