close

PTSC Quảng Ngãi đánh giá tái chứng nhận hợp chuẩn công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi, bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME “U,S” và NBIC “R”

Vừa qua, đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (The American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận hợp chuẩn cho công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME và NBIC (National Board Inspection Code) tại Xưởng cơ khí Dung Quất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi).


Nhận thức được sự cạnh tranh trên thị trường hiện nay cũng như nắm bắt kịp thời xu thế hội nhập với thế giới và đảm bảo các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, Tổ triển khai thực hiện tái chứng nhận ASME “U”, “S” và NBIC “R” (Tổ ASME) của PTSC Quảng Ngãi đã làm việc với các đơn vị tư vấn là Tổ chức Thanh tra được Ủy quyền ASME (AIA) và một số công tác khác liên quan để tiến hành đánh giá tái chứng nhận hợp chuẩn cho công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME và NBIC (National Board Inspection Code).


Sau 2 tháng tích cực chuẩn bị cùng với sự nỗ lực của Tổ ASME cũng như sự phối hợp của đơn vị tư vấn AIA, các tài liệu liên quan đến Hệ thống kiểm soát chất lượng như công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, thanh tra và thử nghiệm, v.v đã được biên soạn/chỉnh sửa phù hợp với tiêu chuẩn ASME/NBIC theo phiên bản hiện hành. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết trong công việc, Tổ ASME đã thể hiện khả năng vận hành Hệ thống kiểm soát chất lượng trong công tác chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME/NBIC một cách suất sắc và được Trưởng đoàn đánh giá ASME đánh giá cao, đồng thời quyết định tiếp tục gia hạn chứng nhận cho PTSC Quảng Ngãi trong thời gian tới.


Với việc được cấp nhận tái chứng nhận ASME, PTSC Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định trình độ, năng lực trong việc chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và hoán cải lò hơi và bình áp lực theo tiêu chuẩn quốc tế, sánh ngang với các công ty cùng lĩnh vực chế tạo trong nước và khu vực, nâng cao năng lực và đảm bảo thế vị thế cạnh tranh của PTSC Quảng Ngãi trên thị trường quốc tế. 

Các chứng nhận :

ASME S Certificate of Authorization.pdf

ASME U Certificate of Authorization.pdf

NB MDR Registration Authority.pdf

NB R Certificate of Authorization.pdf

Tin bài: Hoàng Thị Kiều Oanh – Hình ảnh: Hoàng Thị Kiều Oanh & Phạm Văn Phước