close

PTSC Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, Công Đoàn năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018

Ngày 02/12/2017, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, thành phố Vinh, PTSC Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Ông Thái Quốc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ( Tổng công ty CP DVKT); Ông Tạ Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ( Tổng công ty CP DVKT); Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ( Tổng công ty CP DVKT); Ông Vũ Đức Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ( Tổng công ty CP DVKT) cùng đại diện Lãnh đạo đơn vị bạn và các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị của Đơn vị.

12.QB.Lanh dao va CBCNVchup anh luu niem sau HN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, theo đó Chi bộ Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Ban Giám đốc, ông Hoàng Tuấn, Giám đốc Chi nhánh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, đơn vị đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đặt ra.

Hội nghị cũng đã lắng nghe Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Hội nghị đánh giá cao việc thực hiện đúng thỏa ước lao động  tập thể, tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn thể đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động. Người lao động đơn vị có việc làm thường xuyên, ổn định, được bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực, được thực hiện tốt các chế độ chính sách theo đúng qui định của pháp luật, đơn vị và Tổng công ty.

Sau các phần báo cáo, đại diện người lao động, các ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Chi nhánh đã có tham luận nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất đến các cấp lãnh đạo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và góp phần đẩy mạnh phong trào hoạt động của đơn vị.

Phát biếu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Thái Quốc Hiệp đã biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ đạo Chi nhánh cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong năm 2018 để từng bước nâng vị thế của đơn vị trên bản đồ chung của mái nhà PTSC.

Tổng kết Hội nghị, Ông Hoàng Tuấn, Giám đốc Chi nhánh đã cám ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty đồng thời yêu cầu các phòng nghiệp vụ và toàn thể người lao động nhìn nhận rõ những mặt tồn tại để khắc phục, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Thu Hằng, PTSC Quảng Bình