close

PTSC Quảng Bình tổ chức thành công hội nghị tổng kết

Ngày 12/01/2022, PTSC Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022.
Hội nghị đã thống nhất với các dự thảo báo cáo được Đoàn Chủ tịch trình bày gồm báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổng kết phong trào thi đua năm 2021 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.
Năm 2021 là một năm thành công của PTSC Quảng Bình khi doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể, doanh thu dịch vụ đạt 194,68% và lợi nhuận đạt 753,08% so với kế hoạch. Đây cũng là năm PTSC Quảng Bình có nhiều các sáng kiến cải tiến được áp dụng vào thực tiễn hoạt động, mang lại hiệu quả cao và làm lợi cho Đơn vị hàng tỷ đồng. Trong năm qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Tổng công ty cũng như Ban lãnh đạo Công ty, người lao động được tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo sức khỏe, thu nhập và tâm lý ổn định để vững vàng, lạc quan, nỗ lực đạt được các mục tiêu chung đã đề ra.
Sau các phần báo cáo, đại diện người lao động và các bộ phận chuyên môn đã có tham luận về công tác sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch bệnh cũng như công tác áp dụng các sáng kiến cải tiến trong một năm qua, đồng thời nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất đến các cấp lãnh đạo nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và góp phần đẩy mạnh các hoạt động phong trào của Công ty.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC đã biểu dương những thành tích PTSC Quảng Bình đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ đạo PTSC Quảng Bình tích cực nghiên cứu và nắm bắt các cơ hội mới, mở rộng thị trường, tiếp tục ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

 Tổng kết Hội nghị, ông Hoàng Tuấn - Giám đốc PTSC Quảng Bình đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể người lao động vì một năm công hiến hết mình cho mục tiêu chung của Công ty và yêu cầu các phòng nghiệp vụ, toàn thể người lao động tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Công đoàn Tổng công ty tặng quà PTSC Quảng Bình nhân dịp Tết xuân về

Thu Hằng - PTSC Quảng Bình