close

PTSC Marine tiếp nhận và khai thác tàu PTSC TIEN PHONG

Thực hiện chiến lược phát triển đội tàu dịch vụ đến năm 2025, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường tàu dịch vụ trong nước cũng như từng bước mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực, vừa qua, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã đầu tư và giao cho Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) để quản lý và khai thác tàu PTSC TIEN PHONG.

Tàu PTSC TIEN PHONG có công suất 7.000 BHP, đóng năm 2009 tại Indonesia, với chiều dài 63m, rộng 15m, chiều cao mạn 6,1m, trọng tải 1.639 tấn, tốc độ lớn nhất 13,5 hải lý/giờ, được trang bị hệ thống định vị động học DP2 với khả năng cơ động cao, đáp ứng được tất cả các yêu cầu phục vụ cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội tàu của Tổng Công ty hiện nay. Ngay sau khi được tiếp nhận, tàu PTSC TIEN PHONG đã được huy động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho khách hàng JVPC vào ngày 26/06/2015.