close

PTSC M&C khởi động Dự án gallaf - giai đoạn 3

Ngày 29/7, đã diễn ra Lễ ký hợp đồng trực tuyến giữa Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và Nhà điều hành dầu khí North Oil Company (NOC) để thực hiện gói thầu Gallaf.

Dự án Gallaf thuộc mỏ Al-Shaheen, nằm ngoài khơi vùng biển Qatar. Al-Shaheen là mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất của Qatar và là một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới.

images1672355_hop_dong

Mô hình của Dự án Gallaf giai đoạn 3

Sau một thời gian dài theo đuổi, tham gia vào các quá trình sàng lọc, đấu thầu và đàm phán cho gói thầu Gallaf giai đoạn 3 (gói 05), PTSC M&C đã vượt qua các nhà thầu tên tuổi trong khu vực và thế giới để thắng thầu một cách thuyết phục. Theo đó, PTSC M&C thực hiện công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiền chạy thử, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt, đấu nối chạy thử và hoàn thiện ngoài khơi với tổng khối lượng  khoảng 19.000 tấn cho 2 giàn đầu giếng. Dự án sẽ mang lại việc làm cho người lao động của Công ty PTSC M&C trong khoảng thời gian hơn 3 năm.

Trước đó, ngày 20/05/2021, Nhà điều hành dầu khí North Oil Company (NOC), một thành viên liên danh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Qatar (Qatar Petroleum) và Tập đoàn Dầu khí Total (Pháp), đã gửi thư trao thầu hợp đồng tổng thầu EPCI Dự án Gallaf Đợt giai đoạn 3, gói 05 (còn có tên gọi là Dự án “Gallaf Batch 3 EPC 05”) cho Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C).

Công ty PTSC M&C cũng là tổng thầu cho NOC thực hiện thành công Dự án Gallaf giai đoạn 1, đưa vào vận hành 3 giàn đầu giếng đầu năm 2021 và bàn giao cho Chủ đầu tư NOC đúng hạn bất chấp tình hình dịch bệnh COVID 19 xảy ra.

Văn Toán