close

PTSC Đình Vũ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đồng chí Nguyễn Quốc Hoan – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị; Đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc; Đồng chí Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT);

12

Hội nghị đã thông qua các bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ Công ty; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Công ty cũng như Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của Công đoàn Đơn vị.

Chia sẻ tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hải Bằng – Giám đốc Công ty cho biết “Năm 2017 vừa qua, với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container, bên cạnh đó là các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ bị tạm ngừng do giá dầu tiếp tục suy giảm chưa phục hồi ổn định, cùng với sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ phía Ban Lãnh đạo Tổng công ty CP DVKT, PTSC Đình Vũ kết hợp tập trung mọi nguồn lực hiện có, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chú trọng áp dụng các ứng dụng tin học trong quản lý hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, PTSC Đình Vũ còn tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối ưu chi phí sản xuất để từng bước tháo gỡ những khó khăn và cố gắng hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra góp phần vào thành công và thắng lợi chung của Tổng công ty CP DVKT.  Tổng kết năm 20017, tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ đạt 116,11% so với kế hoạch năm 2017, bằng 116,12% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận đạt 100,64% so với kế hoạch năm 2017 bằng 300,3% so với cùng kỳ năm 2016. PTSC Đình Vũ đã thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động, không có sự cố về ô nhiễm và cháy nổ, Người lao động được hưởng chế độ tốt và có thu nhập ổn định”

13

Thay mặt Tổng công ty CP DVKT, Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP DVKT đã ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty PTSC Đình Vũ trong năm qua. Đồng chí còn nhấn mạnh Đơn vị phải tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tập trung dồn mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ căn cứ cảng và các dịch vụ khác, tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng HSE đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng và thỏa mãn tối đa các yêu cầu của Khách hàng nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

11

Tham dự Hội nghị, các Đại biểu cũng đã tích cực thảo luận và đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Đơn vị trong năm 2018. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu 06 Đại biểu đại diện PTSC Đình Vũ tham dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty CP DVKT năm 2018 sắp tới.

Sau gần 03 giờ làm việc tích cực, Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 của Công ty PTSC Đình Vũ đã kết thúc với sự đồng thuận và quyết tâm cao của Người lao động trong toàn Đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng công ty CP DVKT giao trong năm 2018.

 

Nguyễn Thị Thu Hà