close

PTSC Đình Vũ đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn năm 2018, Hội nghị Người lao động năm 2019

Sáng ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn năm 2018, Hội nghị người lao động năm 2019 với sự tham gia của 66 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và Người lao động tiêu biểu đại diện cho 243 lao động PTSC Đình Vũ.

 

Những tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Vũ Hữu An – Bí Thư Đảng Ủy/Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Hải Bằng – Giám đốc Công ty và ông Vũ Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) gồm có Ông Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng Ủy/Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn; Ông Tạ Đức Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện các Ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc đến tham dự tại Hội nghị.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Hải Bằng – Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của Người lao động năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các Kế hoạch đã đề ra. Năm 2018 là năm tiếp tục khó khăn đối với các đơn vị trong toàn Tập đoàn Dầu khí nói chung cũng như các Đơn vị cung cấp dịch vụ dầu khí nói riêng, tuy nhiên, Tổng Công ty PTSC, trong đó có PTSC Đình Vũ cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, ước các chỉ tiêu đến cuối năm cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Nằm trong Khối Cảng, chuyên cung cấp dịch vụ thương mại tổng hợp hàng Container và dịch vụ hậu cần dầu khí tại Khu vực phía Bắc, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ thường xuyên của Lãnh đạo Tổng công ty PTSC cũng như các cổ đông, năm 2018 PTSC Đình Vũ cũng đã tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các Báo cáo tổng kết về công tác Đảng, Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động tại Đơn vị, tình hình trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT, BHNT năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước LĐTT, Nội quy, các quy định, quy chế của Công ty liên quan đến người lao động tại Đơn vị, Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của CBCNV công ty đối với lãnh đạo Công ty/Tổng công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người lao động…. Thay mặt Hội nghị, ông Vũ Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cũng đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.

 

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng Ủy/Tổng Giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành cùng với tập thể CBCNV và Người lao động của Đơn vị, biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Tuy vậy, ông cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể CBCNV phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì hiệu quả kinh doanh của Công ty, giữ vững và phát triển ổn định trong nền kinh tế thị trường hội nhập đầy cạnh tranh hiện nay.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đại diện Tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ theo quy định tại Nghị định số 60/2013 NĐ-CP ngày 19/9/2013 của Chính phủ và Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng công ty PTSC năm 2019 với sự nhất trí 100%.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác công đoàn– Hội nghị người lao động là hoạt động thường niên của các Đơn vị trực thuộc PTSC, nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Đồng thời, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, hướng tới xây dựng ngôi nhà chung PTSC ngày càng phát triển bền vững.

 Nguyễn Thị Thu Hà