close

PTSC Đình Vũ chuyển đổi thành công hệ thống quản lý ATSK nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng (HSEQ) là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và vận hành doanh nghiệp. Trong đó, ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ATSKNN) được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh và sẽ mang lại thay đổi tích cực về khả năng quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của ATSKNN trong việc quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác cảng thương mại tổng hợp và cung cấp dịch vụ dầu khí, dịch vụ O&M… Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) rất quyết tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận chuyên môn trong quá trình chuyển đổi hệ thống ATSKNN tại Đơn vị.

PTSC Đình Vũ đã rà soát lại các quy trình, tài liệu của Hệ thống, xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu của luật định, tiêu chuẩn, đồng thời, từng bước hoàn thiện bộ phận ATVSLĐ/Ban HSEQ, Bộ phận pháp chế của công ty một cách đồng bộ để triển khai thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật, xác định trách nhiệm và quyền hạn có liên quan, sắp xếp cán bộ nhân viên chuyên trách về ATVSLĐ, cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ ATVSLĐ và văn bản pháp luật về ATVSLĐ …

Bên cạnh đó, PTSC Đình Vũ đã có nền tảng quản lý các hoạt động thông qua các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, ISO 14001:205, OHSAS 18001:2007 và 5S theo hệ thống của Tổng công ty PTSC cùng với lực lượng chuyên gia đào tạo, hướng dẫn có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống quản lý ATSKNN nên việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 cũng có nhiều thuận lợi.

Bằng sự cố gắng và quyết tâm, PTSC Đình Vũ đã hoàn tất việc chuyển đổi Hệ thống quản lý ATSKNN theo ISO 45001 và kết hợp với tổ chức đánh giá chứng nhận BSI thực hiện việc tái đánh giá chứng nhận và đánh giá chuyển đổi cho Hệ thống HSEQ của công ty  theo quy định và đạt mốc sớm hơn so với thời hạn của giấy chứng nhận trước đó.

Vào ngày 20/09/2020, PTSC Đình Vũ đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FS 617801), Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (EMS 617802) và Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (OHS 617803) từ Tổ chức đánh giá chứng nhận Quốc tế BSI cho các lĩnh vực:

– Dịch vụ căn cứ Cảng Dầu khí và Thương mại tổng hợp;

– Dịch vụ Đại lý và Cung ứng tàu biển.

Việc chuyển đổi và áp dụng ISO 45001 bước đầu cho thấy mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty, cụ thể như: loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro ATSKNN bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa có hiệu lực, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý ATSKNN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các rủi ro, giảm chi phí hành chính, bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động, giảm chi phí tổng thể của sự cố, giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động, giảm chi phí bảo hiểm, giảm sự vắng mặt và tỉ lệ luân chuyển lao động… góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 cũng tiếp tục được duy trì và cải tiến thường xuyên, đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, vận hành và điều tiết các hoạt động SXKD tại công ty.

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, trong thời gian tới, PTSC Đình Vũ sẽ phải không ngừng cải tiến Hệ thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý, tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ecertificate – OHS 617803 Ecertificate – FS 617801 Ecertificate – EMS 617802

NTTH