close

PPS hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn

Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 17/09/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS) đã thực hiện thành công, an toàn và đúng tiến độ chiến dịch bảo dưỡng tổng thể định kỳ hàng năm (ASD – Annual Shutdown) cho kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn. Trước đó, Công ty cũng đã lần lượt thực hiện chiến dịch bảo dưỡng tổng thể lần đầu tiên cho kho nổi FSO Golden Star và kho nổi FSO PTSC Biển Đông 01 vào tháng 6 và đầu tháng 9/2021.

Tình hình dịch bệnh Covid -19 ở Việt Nam trong năm 2021 diễn biến phức tạp, khó lường so với những năm trước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuẩn bị cho chiến dịch ASD 2021.

P9157122

Lường trước những khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Ban Lãnh đạo Công ty mà trực tiếp là Giám đốc đã luôn sát cánh cùng khối sản xuất để có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, yêu cầu mỗi cán bộ kỹ thuật liên quan đến chiến dịch phải luôn làm việc với tinh thần chủ động, xây dựng phương án dự phòng để sẵn sàng trong mọi tình huống.

Về công tác chuẩn bị vật tư, mỗi cán bộ kỹ thuật liên quan đến chiến dịch phải phối hợp với kho nổi lập kế hoạch từ rất sớm, chi tiết với tinh thần phải đúng/ đủ thì mới có thể thực hiện được chiến dịch. Về nhân sự, mỗi nhân sự trước khi huy động ra biển đều phải kiểm tra rà soát rất kỹ để tuyệt đối tuân thủ các quy định về kiểm soát và phòng chống dịch Covid của Bộ y tế, Chính quyền sở tại, khách hàng… phải thực hiện cách ly tập trung, tiến hành test PCR có kết quả âm tính 02 lần mới được phép huy động ra biển.

P9157160

Vượt qua những khó khăn đó, với tinh thần quyết tâm cao nhất, PPS vừa hoàn thành chiến dịch với 31 hạng mục công việc đã được lập kế hoạch (05 công việc phải thực hiện Hot work, 26 công việc thực hiện Cold Work) vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đúng 06:40 ngày 15/09/2021 kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn đã thực hiện kích hoạt ESD để tiến hành chiến dịch ASD 2021, đến 13:00 ngày 17/09/2021 thì tổng thể chiến dịch trên FPSO đã hoàn thành an toàn tuyệt đối với tổng thời gian là 54.33 giờ, vượt kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng 17.76 giờ. Đến 15:30 cùng ngày thì các công việc trên giàn Thăng Long/ Đông Đô WHP cũng đã hoàn thành để tiến hành khôi phục lại hoạt động của mỏ. Và đúng 15:45 ngày 17/09/2021, ngọn lửa Flare lại tiếp tục cháy sáng sau hơn 02 ngày phải dừng hoạt động để thực hiện chiến dịch ASD 2021, tiếp tục đánh dấu chủ quyền quốc gia trên biển và khẳng định năng lực của Công ty PPS trong công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng kho nổi FPSO/FSO.

z2777414221893_7e4bcffb8a38089ea5f2203b67721a43

Thành công của của chiến dịch bảo dưỡng tổng thể kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn năm nay là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, đây cũng là lần đầu tiên FM Duty (Giàn trưởng) điều hành thực hiện chiến dịch ASD cho kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn, tiếp tục khẳng định năng lực về con người của Công ty PPS, là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành và bảo dưỡng kho nổi FPSO/FSO tại Việt Nam.

Trương Trung Dũng & Nguyễn Văn Chỉ