close

Phú Mỹ tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và Hội nghị Người lao động 2021

Sáng ngày 10/12/2020, tại Khách sạn Dầu khí PTSC Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (PTSC Phú Mỹ) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021 với sự tham gia của 83 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu của Công ty PTSC Phú Mỹ.

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hoài – Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty; ông Trương Đình Tri – Phó Giám đốc Công ty và ông Trần Đình Lâm – Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp đại diện Lãnh đạo Tổng công ty PTSC gồm có ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chức năng, các Đơn vị thành viên/trực thuộc PTSC đến tham dự tại Hội nghị.

Ảnh Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoài – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và công tác thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động (NLĐ) năm 2020 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng bằng sự nỗ lực, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và NLĐ, PTSC Phú Mỹ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe ông Trần Đình Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng, Báo cáo hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2021. Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò của mình nhằm tập hợp, đoàn kết NLĐ hăng say trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia phong trào sáng kiến cải tiến, tuyên truyền đến người lao động thực hiện tốt các Nội quy lao động, Quy định của Công ty. Cùng với Ban Điều hành, Công đoàn Công ty đã tích cực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ kịp thời, tuân thủ theo Quy định pháp luật, Thoả ước lao động tập thể của Công ty.

Tiếp nối các Báo cáo tại Hội nghị, đại diện các bộ phận trong Công ty đã trình bày các bản tham luận, đề xuất, kiến nghị về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trương Đình Tri – Phó Giám đốc Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Ảnh ký giao ước thi đua 2 Ảnh trao giấy khen sáng kiến cải tiến

Đại diện các Tập thể/Bộ phận trong Công ty ký giao ước thi đua năm 2021 và trao Giấy khen sáng kiến cải tiến

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC đã ghi nhận và đánh giá cao sự năng động, nỗ lực của Ban Điều hành và người lao động trong tổ chức sản xuất kinh doanh và đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 an toàn. Tuy vậy, Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong năm 2021 và giao những nhiệm vụ cụ thể cho Ban Điều hành Công ty để phát triển Công ty PTSC Phú Mỹ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ ổn định.

Anh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu ra danh sách đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ với Ban Lãnh đạo Công ty theo quy định tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 và Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ Tổng công ty PTSC năm 2021 với sự nhất trí 100%.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn năm 2020 và Hội nghị NLĐ năm 2021 là hoạt động thường niên của PTSC Phú Mỹ. Bên cạnh việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội nghị giúp phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để NLĐ được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, hướng tới xây dựng PTSC Phú Mỹ ngày càng phát triển bền vững.

Nguyễn Trâm Anh