close

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải năm 2018

Vào ngày 15/12/2017, tại Hội trường tầng 6, Văn phòng 7 tầng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (Công ty CKHH) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Ban Lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT): Đồng chí Thái Quốc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đồng chí Tạ Đức Tiến – Phó Tổng Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc; Đồng chí Vũ Minh Lai – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Bí thư Đoàn Thanh niên; Các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các Ban chức năng Tổng công ty CP DVKT, Đại diện Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty CP DVKT; Đại diện Công ty CKHH có Đồng chí Đồng Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc; Đồng chí Bùi Văn Thường – Chủ tịch Công đoàn; Các Đồng chí Phó Giám đốc cùng Lãnh đạo Bộ phận/Ban Dự án, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và 256 đại biểu đại diện cho hơn 1500 CBCNV hiện đang công tác tại Công ty cùng tham dự Hội nghị.

Hình 2.1 Đồng chí Thái Quốc Hiệp phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Hội Nghị...

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thiện Lê – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CKHH thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, kịp thời và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên. Các mối quan hệ, công tác giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, lực lượng dân quân tự vệ đã được quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả, đặc biệt tăng cường phát huy tinh thần tập thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Đảng bộ Công ty có 08 Chi bộ trực thuộc với 237 đảng viên, trong năm Đảng bộ Công ty đã tổ chức kết nạp được 18 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 24 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 07 đồng chí. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 12 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 12 đảng viên mới… Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức Công đoàn, ĐTN, Hội CCB đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động có hiệu quả góp phần làm lên thành công chung trong đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng bộ Công ty là tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao giữa các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn con người, tài sản và trang thiết bị, cơ cở vật chất kỹ thuật của Công ty

 

Hình 4.1 Ban lãnh đạo Công ty trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể tiêu... Hình 5.1 Tập thể Ban Lãnh đạo, Ban dự án ký giao ước thi đua năm 2018_DS...Đại diện Lãnh đạo Công ty, Đồng chí Đồng Xuân Thắng – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong thời gian qua giá dầu ở mức thấp và tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu cũng như với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Công ty đã quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ để đối phó với những khó khăn thách thức, như sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức sản xuất, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất, cải tiến và đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của Tập đoàn/Tổng công ty CP DVKT cùng những nỗ lực, quyết tâm rất cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Công ty đã thực hiện, bàn giao thành công các dự án Sư Tử Trắng FDD1, Ghana, DKI, SSBoiler-02 (LP1) và đang tiếp tục triển khai thi công các dự án theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng như dự án Daman (92%); Dự án Greater Enfield (74,02%)…và đang tiếp tục, khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu cho các dự án tiềm năng. Năm 2017 Công ty ước thực hiện được hơn 40 tỷ đồng tiết kiệm từ việc sử dụng vật tư tồn kho trong thi công, tiết kiệm chi phí nhân công, đàm phán tiết giảm giá các hợp đồng nguyên tắc hiện hữu, cắt giảm chi phí đầu tư, xây dựng cơ bản… Nhìn chung năm 2017 là một năm thành công của Công ty và vẫn duy trì được nguồn công việc ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đầu năm. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua.

Trong chương trình, Đồng chí Bùi Văn Thường – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các hoạt động công tác Công đoàn của Công ty CKHH đã thể hiện vai trò, là nơi đồng hành, tin cậy của tập thể Người lao động; đồng thời luôn kề vai sát cánh với Công ty, các tổ chức chính trị của đơn vị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hăng say lao động sản xuất, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tuyên truyền cho người lao động hiểu và sát cánh cùng đơn vị trong giai đoạn khó khăn; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện vì cuộc sống cộng đồng. Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn đã làm tốt vai trò hỗ trợ Chính quyền trong giám sát và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD như qua các đợt phát động phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hiện đầy đủ công tác đối thoại định kỳ với người lao động từ cấp bộ phận và cấp Công ty. Công đoàn đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty tổ chức, thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo đời sống cho người lao động với tổng số tiền đạt hơn 8,2 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các khó khăn và các giải pháp khắc phục, các giải pháp về nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, quản lý thi công dự án… để từng bước phát triển ổn định, vững mạnh, xây dựng định hướng chiến lược phù hợp, hiệu quả lâu dài cho đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Thái Quốc Hiệp đã đánh giá cao những thành quả của Công ty CKHH đạt được trong năm 2017, điều đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đầy quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV, Người lao động Công ty CKHH. Lãnh đạo Tổng công ty CP DVKT tin tưởng rằng trong năm 2018, trong bối cảnh dự đoán kinh tế đất nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, Công ty CKHH sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện các giải pháp tốt nhất nhằm ổn định, duy trì phát triển, đáp ứng các yêu cầu của các đối tác, khách hàng…để hoạt động kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh bền vững, phù hợp mục tiêu, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn phát triển đến năm 2025.

Ban lãnh đạo Công ty CKHH đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty và các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng công ty CP DVKT và đại biểu tham dự, đại diện tập thể người lao động Công ty CKHH gồm Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch/Giám đốc Công ty, Các Phó Giám đốc Công ty, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng các Bộ phận và Ban Dự án đã ký giao ước thi đua nhằm thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018./.

Lê Uy Vũ, PTSC M&C