close

Dự án Kho nổi LPG lạnh của PTSC ghi nhận cột mốc mới

Ngày 14/07/2021, Kho nổi LPG lạnh, Viet Dragon 68, do PTSC cung cấp và vận hành khai thác đã hoàn thành tiếp nhận, chứa và chuyển tải chuyến hàng đầu tiên tại điểm neo O2 thuộc khu neo chuyển tải Hải Hà, Diêm Điền, Thái Bình.

Kho nổi có trọng tải 60.000 DWT với sức chứa trên 44.000 tấn LPG lạnh, được sử dụng để tiếp nhận và tồn chứa LPG lạnh từ tàu mẹ, sau đó chuyển tải LPG lạnh sang các tàu định áp suất (loại tàu đặc chủng chở LPG) để vận chuyển đến các thị trường trong và ngoài nước. Đây là Kho nổi chứa LPG lạnh đầu tiên tại Việt Nam và được PTSC cung cấp cho khách hàng Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PVGAS Trading).

Photo_6554545_DJI_945_jpg_4592955_0_202176113324_photo_original

PTSC cung cấp, vận hành Kho nổi LPG lạnh “Viet Dragon 68” cho PVGAS Trading

Trong dự án này, PTSC đóng vai trò là tổng thầu cung cấp Kho nổi và dịch vụ vận hành khai thác, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – đơn vị thành viên của PTSC tham gia cung cấp các dịch vụ Đại lý hàng hải và cung cấp tàu dịch vụ.

Đây được coi là cột mốc quan trọng của Dự án khi đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong nước và quốc tế. Việc này góp phần hiện thực hóa ý tưởng của khách hàng PV Gas trong việc triển khai nhanh phương án kinh doanh, góp phần đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường các tỉnh phía Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội ở rất nhiều nơi trong và ngoài nước, thành quả này càng đặc biệt và đáng tự hào khi đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn để huy động nhân lực, chuyên gia và máy móc thiết bị, tiến hành sửa chữa hoán cải và đưa vào khai thác một cách an toàn, trong khoảng thời gian rất ngắn. Đây là một nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và người lao động từ khác hàng PV Gas, Tổng thầu PTSC và các nhà thầu phụ liên quan.

Photo_6554511_DJI_911_jpg_4781916_0_20217610036_photo_original

Viet Dragon 68 là kho nổi LNG lạnh đầu tiên tại Việt Nam

PTSC là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) với nhiệm vụ là cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí và năng lượng, với 07 loại hình dịch vụ cốt lõi. Trong đó, lĩnh vực kho nổi chứa, xử lý và xuất sản phẩm dầu và khí (FPSO/FSO/FSU/FSRU) đóng vai trò hết sức quan trọng. Tính đến nay, PTSC đã và đang thực hiện thành công 10 dự án kho nổi FSO/FPSO, với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD. Các kho nổi do PTSC quản lý và khai thác đều hoạt động an toàn và thời gian khai thác liên tục với hiệu suất cao, trên 99%. Kho nổi chứa LPG lạnh Viet Dragon 68 là Dự án kho nổi thứ 11 của PTSC và là dự án tàu kho nổi chứa khí ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam, làm tiền đề mở rộng các dịch vụ tàu kho nổi chứa khí FSU/FSRU phục vụ các dự án kho nổi chứa khí/sản phẩm khí LNG/LPG.

image1

Kho nổi có trọng tải 60.000 DWT với sức chứa trên 44.000 tấn LPG lạnh 

Qua dự án này, PTSC một lần nữa khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản lý dự án chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ trọn gói, giữ vững vị thế Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế

Nguyễn Văn Thành