close

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Thực hiện Chương trình giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, sáng ngày 29/7/2019, Đoàn Công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Đoàn KHCN&MT) do Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT Quốc hội Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC).

20190729 Doan UBKHCN&MT lam v tai TCT PTSC - 1

Tham gia Đoàn Giám sát, có sự hiện diện của lãnh đạo, các thành viên của Ủy ban KHCN&MT; đại diện Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa và Bà Rịa-Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Cục kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) và đại diện các cơ quan, báo chí; về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) có thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn; về phía Tổng công ty PTSC có Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Tùng, Tổng giám đốc Lê Mạnh Cường, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Ban lãnh đạo Tổng công ty PTSC đã báo cáo với Đoàn giám sát về tổng quan hoạt động SXKD, tình hình đầu tư trong những năm qua, đặc biệt là quá trình hình thành phát triển, đóng góp của PTSC đối với ngân sách, vai trò của PTSC trong công tác đảm bảo an ninh biển đảo, chủ quyền lãnh thổ và việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Trong toàn bộ quá trình thi công cho đến khi đưa vào sử dụng khai thác, tất cả các công trình, dự án, cơ sở hoạt động đều tuân thủ đầy đủ thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường…và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt. Với mục tiêu xuyên suốt của Tổng công ty PTSC là tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường, PTSC đã và đang áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe an toàn môi trường chất lượng theo các tiêu:  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007. Trong suốt những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường không ghi nhận bất cứ trường hợp vi phạm pháp luật, bị xử lí vi phạm hành chính nào về bảo vệ môi trường tại PTSC.

20190729 Doan UBKHCN&MT lam vc tai TCT - 2

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Tổng công ty PTSC đã có các báo cáo, đề xuất kiến nghị đến Đoàn KHCN&MT hỗ trợ, tác động đến các cơ quan chức năng, Bộ, ban ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bổ sung, thay đổi tàu dịch vụ được phép vận chuyển chất thải nguy hại từ ngoài khơi vào bờ với thời gian nhanh nhất có thể giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; kiến nghị về công tác nạo vét bùn thải mặt nước trước bến của các cảng dịch vụ; kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ ngành liên quan sớm có các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về việc đổ thải sau nạo vét, duy tu cảng…

Bên cạnh việc đề xuất hỗ trợ các vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường, cũng tại buổi làm việc, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty PTSC, đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc cũng báo cáo Đoàn KHCN&MT những khó khăn, bất cập của cơ chế chính sách nói chung và của Luật Đấu thầu và Luật Dầu khí nói riêng đã hạn chế tính cạnh tranh, nguy cơ mất công việc ngay trên sân nhà thậm chí làm mất cơ hội, khả năng được tham gia cung cấp dịch vụ chuyên ngành cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và cho chính Tập đoàn, dẫn đến sụt giảm doanh thu, giảm công ăn việc làm cho người lao động, giảm hiệu quả sử dụng vật tư thiết bị, các tài sản đã đầu tư. Ngoài ra, các chế định cho lĩnh vực đặc thù, đặc biệt chưa được quy định, không quy định rõ ràng, thiếu căn cứ áp dụng, không khuyến khích được các doanh nghiệp trong ngành, trong nước, mà lẽ ra, cần phải được bảo hộ, ưu đãi như các nước trong khu vực nhằm phát huy nội lực.

Kết luận tại buổi làm việc với Tổng công ty PTSC, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả hoạt động SXKD và công tác bảo vệ môi trường của Tổng công ty PTSC trong những năm qua. Đồng chí Phan Xuân Dũng cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung, Tổng công ty PTSC nói riêng đang phải đối mặt, đồng thời Đồng chí cũng yêu cầu Đoàn Giám sát ghi nhận các ý kiến, đề xuất kiến nghị của Tổng công ty PTSC và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm xem xét, giải quyết trong thẩm quyền.

Lê Anh Thư