close

Đạt mốc 4 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án Long Sơn

Ngày 20/9/2021, PTSC đã đạt mốc 4 triệu giờ làm việc an toàn không có tai nạn sự cố tại Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam (Dự án Hoá dầu Long Sơn)

Dự án Hoá dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm Chủ đầu tư, có vị trí đặt tại Xã đảo Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu và là Dự án lớn, trọng điểm của Việt Nam. Tổng công ty PTSC trực tiếp ký hợp đồng với Liên danh Tổng thầu TPSK với tư cách là nhà thầu phụ độc lập thi công cho Gói thầu A1 – Nhà máy Oleffins. Đến thời điểm hiện tại, PTSC đã đạt 66,5 % tiến độ.

Ghi nhận và đánh giá cao sự cam kết tuân thủ các yêu cầu về an toàn của Dự án Long Sơn, ngày 20/9/2021 khách hàng TPSK đã trao kỷ niệm chương cho PTSC cùng chứng nhận đạt mốc 4 triệu giờ làm việc an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường, sự cố an ninh và không có trường hợp nào bị nhiễm Covid-19.

Kỷ niệm chương 4 triệu giờ làm việc an toàn do Tổng thầu TPSK cấp chứng nhận

Có được thành tích an toàn đáng tự hào này là thành quả của sự cam kết và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Dự án, các đơn vị thành viên tham gia dự án PTSC POS, PTSC Quảng Ngãi, PTSC Thanh Hóa, PTSC Supply Base cùng các Nhà thầu phụ. Thành tích này là kết quả từ những nỗ lực không ngừng, tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động PTSC tại Dự án. Thành tích này càng được nhân lên bội phần khi thể hiện được truyền thống người lao động PTSC là khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao nhất trong bối cảnh Ban Dự án phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức khi song song vừa triển khai thi công vừa áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn để phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19 bùng phát ở các giai đoạn then chốt kể từ ngày khởi công 15/12/2019.

Trao thưởng Đại diện Đơn vị/Nhà thầu phụ

Hướng đến nhiệm vụ trọng tâm cho đến khi hoàn thành thành Dự án (dự kiến Quý III/2022), PTSC tiếp tục đặt ra mục tiêu đạt mốc 6,5 triệu giờ làm việc an toàn, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả Dự án để tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dầu khí..

                                                                                           Nguyễn Tiến Trường