close

Đảng bộ Tổng công ty PTSC lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 28/10/2019 tại Khách sạn Dầu khí PTSC – thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức “Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ mở rộng & sơ kết công tác 9 tháng năm 2019”.   Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC; đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban, Văn phòng,  Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Tổng công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Người đại diện Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên và trực thuộc.

viber_image_2019-10-31_09-30-11

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Trước tình hình kinh tế chính trị thế giới, khu vực, nhất là tranh chấp trên Biển Đông ngày càng phức tạp, gây nhiều ảnh hưởng đối với Tập đoàn DKQGVN nói chung và Tổng công ty PTSC nói riêng. Tổng công ty tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Ban điều hành đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, cùng với sự đoàn kết, cố gắng vượt khó của toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên, đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 13.000 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 là 790 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019, bằng 113% kế hoạch năm, tương đương so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

TGD bao cao ket qua SXKD

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo công tác Xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và triển khai dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty PTSC khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phát biểu đóng góp vào những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những khó khăn và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 là đáng ghi nhận. Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra,  trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện thực hiện công tác tái cấu trúc, các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh; quyết tâm và làm tốt việc phát triển dịch vụ ra nước ngoài, phát triển dịch vụ ra ngoài ngành; phát huy vai trò đứng đầu của các đồng chí Bí thư cấp ủy, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai tốt chương trình đề ra trong năm 2019.

Bi thu Dang uy phat bieu ket luan

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty PTSC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty; phải xác định việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Đại hội Đảng bộ, Chi bộ thực hiện 4 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở (nhiệm kỳ Đại hội 5 năm 2 lần).

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty không diễn ra quá 2 ngày, hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty không quá 1 ngày, hoàn thành trước 30/4/2020.