close

Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2018

Ngày 25/5/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đại diện các Ban chức năng của Tập đoàn; toàn thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty CP DVKT cùng sự tham dự của hàng trăm tổ chức, cá nhân đại diện cho các Qúy cổ đông là các nhà đầu tư hiện đang sở hữu cổ phiếu PVS.

Báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), ông Phan Thanh Tùng – Tổng giám đốc đã nhấn mạnh: trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí chưa có sự tiến triển do hệ lụy từ việc giá dầu giảm sâu và liên tục trong những năm vừa qua, một số các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty CP DVKT bị cạnh tranh khốc liệt, giảm nghiêm trọng về cả khối lượng công việc và giá trị dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty CP DVKT đã khẩn trương áp dụng hàng loạt giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh cùng sự đồng lòng của Tập thể Lãnh đạo và toàn thể Người lao động, Tổng công ty CP DVKT đã vượt qua khó khăn, thách thức cho năm tài chính 2017 và là một trong những doanh nghiệp trong Tập đoàn đạt được kết quả tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 22.368 tỷ đồng, bằng 172% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.005 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm.

IMG_2578

Năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, Tổng công ty CP DVKT sẽ tập trung các nguồn lực, tiếp tục phát huy các thế mạnh, đẩy mạnh và phát triển các hoạt động SXKD, triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp với các giải pháp linh hoạt nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong năm 2018.

Trước khi kết thúc Đại hội, Ông Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT gửi lời tri ân đến Tập thể Lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty CP DVKT, các đối tác, khách hàng và đặc biệt các nhà đầu tư, cổ đông  đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành để Tổng công ty CP DVKT có được những thành quả đáng kể trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Ông Thái Quốc Hiệp sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT để nghỉ chế độ từ sau Đại hội lần này. Với 35 làm việc và cống hiến cho sự phát triển của Tổng công ty CP DVKT, trong đó có 10 năm giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Ông Thái Quốc Hiệp luôn giữ bản lĩnh vững vàng, kế thừa, phát huy vai trò dẫn dắt, chỉ đạo, gắn kết Người lao động để cùng vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn giao phó cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, góp phần duy trì sự ổn định, bển vũng cho Tổng công ty CP DVKT cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

IMG_2571

IMG_2570

Kết thúc đại hội, các Tờ trình, Nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm và sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông. Mặc dù phía trước còn nhiều thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu SXKD, song Ban Điều hành và Người lao động Tổng công ty CP DVKT tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó.

Lê Anh Thư