close

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 28/4/2016 tại Khách sạn Palace, Vũng Tàu, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự có mặt của đại diện lãnh đạo cổ đông lớn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn), Lãnh đạo Tổng công ty PTSC cùng sự tham dự của hàng trăm cá nhân đại diện cho các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu PVS.


Thay mặt Ban điều hành, ông Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phan Thanh Tùng – Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Các báo cáo tại Đại hội đã nêu rõ năm 2015 là môt năm khó khăn nhất trong những năm qua đối với ngành dầu khí nói chung và Tổng công ty PTSC nói riêng do giá dầu thô suy giảm mạnh kể từ cuối năm 2014 cho đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PTSC.


Ông Thái Quốc Hiệp và ông Phan Thanh Tùng cũng đã nhấn mạnh “Để đối phó với tình hình khó khăn đó, Tổng công ty PTSC đã đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, tiết kiệm tối đa chi phí, rà soát hoạt động đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng công ty PTSC cũng chú trọng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, áp dụng phương thức quản trị theo chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh doanh tìm kiếm các hợp đồng, dịch vụ mới”. Những nỗ lực vượt khó của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động Tổng công ty PTSC trươc bối cảnh suy giảm mạnh của giá dầu đã được phản ảnh rõ nét trong kết quả SXKD năm 2015, doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2015 đạt 23.734,8 tỷ đồng, bằng 87, 9% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.015,1 tỷ đồng, bằng150,0% kế hoạch năm.

Các cổ đông tại Đại hội đã ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2015, đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực, quyết tâm, năng động sáo tạo, tinh thần vượt khó của Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động Tổng công ty PTSC trước bối cảnh đầy khó khăn, thách thức. Thay mặt toàn thể Người lao động Tổng công ty PTSC, Ban điều hành trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ của các cổ động và xác định năm 2016 Tổng công ty PTSC sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khắc nghiệt hơn nữa, song phát huy truyền thống của đơn vị “Anh hùng Lao động”, tập thể Lãnh đạo và Người lao động Tổng công ty PTSC sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững mục tiêu duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt mọi cơ hội để vượt qua thách thức và thực hiện thành công các nhiệu vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty PTSC đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Lê Anh Thư – VP TCT