close

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị NLĐ năm 2016

Ngày 19/12/2015, Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết  hoạt động SXKD, công tác Đảng, Công đoàn năm 2015 và Hội nghị Người lao động năm 2016 tại hội trường Hoa Sen – Văn phòng Công ty. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT); Đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP DVKT cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, BCH Công đoàn, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh niên, các Ban chức năng Tổng công ty CP DVKT, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP DVKT và hơn 120 đại biểu đại diện cho người lao động trong Công ty.

Đồng chí Lê Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015 trôi qua với bao khó khăn thách thức do tình hình biến động chính trị trên thế giới, thiên tai bão lụt hoành hành cộng thêm giá dầu giảm mất 60% giá trị so với đầu năm đã làm ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty CP DVKT cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên  nghiệp, hăng say lao động của tập thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, theo đó: Doanh thu đạt 4.680,75 tỷ đồng, bằng 100,01% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 397 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Thu nộp ngân sách đạt 560 tỷ đồng, bằng 125,84% kế hoạch; Tạo việc làm ổn định cho 950 lao động với thu nhập bình quân đạt 31,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,49% kế hoạch.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Trí Thành trình bày báo cáo tổng kết của BCH Đảng bộ Công ty Tàu dịch vụ dầu khí về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo nêu rõ, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và bám sát các chương trình mục tiêu của Đảng ủy cấp trên để hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội cựu chiến binh, Ban nữ công hoạt động có hiệu quả góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2016, Đảng bộ Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phát huy tinh thần đoàn kết của các tổ chức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực triển khai công tác từ thiện không biên giới, chuyên viên không biên giới, xây dựng, duy trì văn hóa PTSC nói chung và PTSC Marine nói riêng, khai thác và hiệu quả đội tàu dịch vụ.

Trong báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn & phong trào công nhân lao động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày cho thấy Công đoàn là chỗ dựa vững chắc, góp phần ổn định tư tưởng cho người lao động. Trong năm 2015, Công đoàn Công ty đã triển khai nhiều chương trình, hành động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các hoạt động xã hội từ thiện hướng đến cộng đồng với tổng số tiền thực hiện trên 12,6 tỷ đồng. Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo với 227 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm được 20,62 tỷ đồng chi phí sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty Tàu dịch vụ dầu khí để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016 được xem là một năm cực kỳ khó khăn với đơn vị trong ngành dầu khí và chỉ đạo Công ty cần đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục giữ vững, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến công nghệ, tiết giảm chi phí, khắc phục những hạn chế để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2016, giữ cho Công ty phát triển bền vững, thể hiện là một trong những đơn vị đầu đàn của Tổng công ty Anh hùng.

Tiếp thu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT, Hội nghị thống nhất thông qua các báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 nhằm thống nhất ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Vũ Đình Khánh