close

Công ty PTSC M&C tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2016

Ngày 12/12/2016, tại Hội trường tầng 6, Văn phòng 7 tầng, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn năm 2016, triển khai kế hoạch và Hội nghị Người lao động năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía đại diện Tổng công ty  có đồng chí Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty DVKT; đồng chí Phạm Văn Dũng, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty DVKT; đồng chí Vũ Minh Lai, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty DVKT; đồng chí Trương Vũ Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty DVKT; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các Ban chức năng Tổng công ty DVKT, đại diện Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các Đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty DVKT. Về phía đại diện Công ty PTSC M&C có đồng chí  Đồng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty; đồng chí Bùi Văn Thường, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Phó Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ phận/Ban Dự án, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và gần 250 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 CBCNV hiện đang công tác tại Công ty.

hinh-01-ong-dong-xuan-thang-bi-thu-dang-uy-chu-tich-giam-doc-cong-ty-dieu-hanh-hoi-nghi

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thiện Lê, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty PTSC M&C thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, kịp thời và hiệu quả theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cấp trên. Các mối quan hệ, công tác giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, lực lượng dân quân tự vệ Công ty đã được quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả, đặc biệt tăng cường phát huy tinh thần tập thể đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.  Đảng bộ Công ty đã tổ chức kết nạp được 25 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí, tiếp nhận 02 đồng chí, chuyển sinh hoạt 07 đồng chí, cử 22 quần chúng ưu tú học cảm tình Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 13 đảng viên mới, hiện nay Đảng bộ Công ty có 08 Chi bộ trực thuộc với 227 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Công ty là tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo toàn diện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao giữa các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh an toàn con người, tài sản và trang thiết bị, cơ cở vật chất kỹ thuật của Công ty.

hinh-04-ban-lanh-dao-cong-ty-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2017

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, đồng chí Đồng Xuân Thắng, Giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 thực sự là năm khó khăn của ngành dầu khí trong nước nói riêng và toàn cầu nói chung, giá dầu đã giảm mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty DVKT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng những nỗ lực, quyết tâm rất cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và tập thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu đề ra. Công ty đã thực hiện, bàn giao thành công các dự án Sư Tử Trắng Full Field, Ghana OCTP Development – FPSO, … và đang tiếp tục, khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu cho các dự án tiềm năng của Công ty.

Trong chương trình, đồng chí Bùi Văn Thường, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Các hoạt động công tác Công đoàn của Công ty đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, là nơi đồng hành, tin cậy của tập thể Người lao động; đồng thời luôn kề vai sát cánh với Ban Lãnh đạo Công ty, các tổ chức chính trị của đơn vị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hăng say lao động sản xuất, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tuyên truyền cho người lao động thấu hiểu, chia sẻ, trách nhiệm cùng đơn vị trong giai đoạn khó khăn; đồng thời tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện vì cuộc sống cộng đồng. Trong năm 2016, Công đoàn Công ty đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty tổ chức, thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động với tổng số chi phí hơn 6 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn và giải pháp khắc phục, các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong sản xuất thi công dự án để từng bước mở rộng thị trường, xây dựng định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty DVKT đã đánh giá cao những thành quả của Công ty PTSC M&C đạt được trong năm vừa qua, điều đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty PTSC M&C. Lãnh đạo Tổng công ty DVKT tin tưởng rằng trong năm 2017, trong bối cảnh dự đoán kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty PTSC M&C sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện các giải pháp quyết liệt hiệu quả để hoạt động kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp, khoa học, phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty DVKT đề nghị Công ty PTSC M&C tập trung chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, các hoạt động dịch vụ công nghiệp…và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017, giai đoạn phát triển đến năm 2025.

Ban Lãnh đạo Công ty PTSC M&C đã tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty DVKTvà các đại biểu, khách quý. Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo Tổng công ty DVKT và đại biểu tham dự, đại diện tập thể người lao động Công ty PTSC M&C gồm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Các Phó Giám đốc Công ty, đại diện Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trưởng Bộ phận và Giám đốc các Ban Dự án: DAMAN PHASE 2, BDA Long Phú 1, Effluent Handling Unit NPK Phú Mỹ, dự án DK, GPP Cà Mau, Cá Rồng Đỏ TLP… đã ký giao ước thi đua nhằm thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2017./.

 

NMC, LUV-PTSC M&C