close

Công ty KSCTN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, công tác Công đoàn năm 2015 và Hội nghị Người lao động năm 2016

Ngày 22/12/2015, tại Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (KSCTN) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD, công tác Công đoàn năm 2015 và Hội nghị Người lao động năm 2016.

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Đồng chí Thái Quốc Hiệp – UV BTV Đảng uỷ Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT); Đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Nguyễn Văn Dân – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Hồ Thị Oanh – Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Vũ Minh Lai – Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Tổng công ty CP DVKT; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty CP DVKT cùng với sự tham dự của 166 CBCNV điển hình tiên tiến trong công tác lao động sản xuất đại diện cho 296 CBCNV Công ty.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trương Tuấn Nghĩa – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty đã thay mặt BCH Đảng bộ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty. Theo đó, năm 2015 là năm có nhiều khó khăn, thử thách nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các Ban/Văn phòng, các đơn vị trong Tổng công ty, tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng công ty giao. Ước tính đến ngày 31/12/2015, doanh thu của Công ty đạt 112,67% kế hoạch doanh thu đặt ra của năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 107,32% so với kế hoạch lợi nhuận năm. Đặc biệt trong đó Dịch vụ khảo sát địa chất công trình, Địa vật lý đã có bước tăng trưởng vượt bậc, trong năm 2015, Công ty đã triển khai một số dự án tiêu biểu như: Dự án khảo sát đo sâu đa tia (Mulltibeam) cho khách hàng Murphy tại lô 144-145 và khách hàng PVEP tại lô 148-149; Dự án khảo sát Side Scan Sonar và Multibeam Echo Sounder cho khách hàng POS tại lô 16-1; khách hàng Vietsovpetro tại lô 09-1, dự án khảo sát Địa vật lý và Địa chất công trình cho khách hàng VSP…Bên cạnh đó với ưu thế về đơn giá kỹ sư VHBD ROV, thiết bị ROV do sử dụng nguồn lực của đơn vị đã từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai thành công nhiều dự án: Dự án ROV Khảo sát Inwater và Seabed Survey cho khách hàng JVPC, dự án ROV Khảo sát Underwater và Debris cho khách hàng KNOC, dự án ROV Khảo sát Inwater & Freespan Correction cho khách hàng BĐPOC…


Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Trương Thanh Cần – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016 và tổng kết phong trào thi đua năm 2015 của Công ty. Qua nội dung báo cáo, năm 2015, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt pháp luật lao động và Luật Công đoàn; thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở, định kỳ hàng Quý tổ chức Chương trình đối thoại định kỳ để giải đáp các thắc mắc của người lao động. Năm 2015, Công ty đã tổ chức đối thoại định kỳ 04 lần, trả lời 32/32 câu hỏi; phát động thường xuyên và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua Safety man, Staff of the month, Kaizen… Qua 12 tháng triển khai, Công ty đã thu nhận được 1.643 thẻ UA-UC và 126 ý tưởng cải tiến, trong đó có nhiều ý tưởng cải tiến về kỹ thuật có giá trị cao khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần xây dựng hệ thống quản lý tại đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu khắt khe của khách hàng, đồng thời, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng suất lao động.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT đã biểu dương và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty KSCTN trong năm qua, đồng thời Đồng chí cũng nhấn mạnh về những khó khăn trong năm 2016, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp thiết thực, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với thực tế đơn vị để triển khai ngay sau khi kết thúc Hội nghị. Bên cạnh đó đơn vị cần quan tâm, chú trọng việc phát triển dịch vụ mới cho các dự án trên bờ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty đã cảm ơn, ghi nhận và  tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng công ty.

Để thể hiện quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực, đoàn kết để cùng đưa đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu trong năm 2016, Đồng chí Trương Thanh Cần – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Ngay tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các phòng/Xưởng chức năng đã cùng ký vào bản Giao ước thi đua năm 2016 trước sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thành viên Tổng công ty trong bầu không khí đoàn kết, phấn khởi cùng với niềm tin, sự quyết tâm của toàn thể CBCNV Công ty KSCTN.

Nguyễn Khánh Cường – KSCTN