close

Cảng Sơn Trà lần đầu tiếp nhận tàu trên 18.000 DWT

Ngày 14/06/2024, cảng Sơn Trà – PTSC Đà Nẵng đã lần đầu tiên thành công tiếp nhận tàu có tải trọng 18.106 DWT cập cảng an toàn. Cảng Sơn Trà – PTSC Đà Nẵng được đưa vào vận hành, khai thác từ tháng 07/2015, tuy nhiên, do điều kiện tuyến luồng Thọ Quang vào cảng thời điểm đó ở mức -4,5mHĐ, chỉ đáp ứng cho tàu hơn 3.000 DWT hành thủy, dẫn đến hiệu suất khai thác trong các năm qua còn nhiều hạn chế. Đến tháng 09/2023, được sự quan tâm phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan hữu quan, tuyến luồng Thọ Quang đã hoàn thành đầu tư, nâng cấp đến độ sâu - 8,1mHĐ, rộng 85m, đủ điều kiện để cảng Sơn Trà tiếp nhận tàu 10.000 DWT đầy tải. Trong quá trình khai thác, được sự quan tâm, hỗ trợ của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, PTSC Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải để Cảng Sơn Trà có thể tiếp nhận tàu trên 18.000 DWT, và đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Ngày 14/06/2024, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tài và Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức hiệp đồng các cơ quan hữu quan gồm Công ty Hoa tiêu khu vực IV, Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Trung giám sát, hỗ trợ PTSC Đà Nẵng thành công đưa tàu MV CHANG XIA có tải trọng 18.106 DWT cập cảng Sơn Trà an toàn, xếp hàng quặng Boxit. Từ việc tiếp nhận thành công tàu với tải trọng hơn 18.000 DWT trên cơ sở tận dụng độ sâu khu vực khai thác khi có thủy triều đã mở ra cơ hội cho cảng Sơn Trà - PTSC Đà Nẵng tiếp nhận các tàu có tải trọng lớn, gia tăng sản lượng xếp dỡ hàng hóa, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu PTSC nói chung và PTSC Đà Nẵng nói riêng trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng tại khu vực Miền Trung.

Đỗ Văn An