close

PTSC Marine tổ chức đào tạo về “Tổng quan ngành công nghiệp dầu khí & xu hướng chuyển đổi số”

Thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian qua, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo bao trùm các lĩnh vực khác nhau bao gồm nâng cao trình độ quản lý, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cũng như các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ…cho nhiều lượt cán bộ công nhân viên của đơn vị.


Gần đây nhất, PTSC Marine đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Tổng quan ngành công nghiệp dầu khí & xu hướng chuyển đổi số” cho toàn bộ các nhân sự trẻ và mới được tuyển dụng. Qua đó, cán bộ công nhân viên đã có được cái nhìn tổng quát về ngành dầu khí và các lĩnh vực dịch vụ liên quan trong đó có dịch vụ tàu. Dưới sự dẫn dắt và truyền đạt kiến thức của các giảng viên là PGS/TS có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, các học viên cũng kịp thời nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu quyết định trong quá trình phát triển dịch vụ, đặc biệt khi tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ cho các thị trường nước ngoài.
Nhận thức rõ được yếu tố con người là trọng tâm nên để thực hiện thành công chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới, PTSC Marine sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo với định hướng rõ ràng nhằm phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.


Bùi Trung Kiên