close

Sơ kết Qúy I hoạt động công đoàn Tổng công ty CP DVKT

Thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa của BCH Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT), nhiệm kỳ 2012 – 2017, ngày 14/4/2017 tại Văn phòng Cơ quan Tổng công ty CP DVKT, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 19 nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân lao động Quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT; Đồng chí Vũ Minh Lai – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty CP DVKT; đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Phó bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP DVKT và các đồng chí UV BCH, UV UBKT Công đoàn Tổng công ty CP DVKT, Chủ tịch Công đoàn các Đơn vị.

D.c Tạ Đức Tiến - Phó TGĐ TCT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực Công đoàn Tổng công ty CP DVKT đã trình bày dự thảo báo cáo nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân lao động Quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017.

Trong Quý I vừa qua, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT đã triển khai các kế hoạch hoạt động cụ thể, sát thực, chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn các Đơn vị thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, vận động CNLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, năng động, sáng tạo, áp dụng các phương pháp cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đơn vị và Tổng công ty CP DVKT. Cũng trong dịp này, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT đã hướng dẫn Công đoàn các Đơn vị chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty CP DVKT khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào tháng 11 năm 2017.

Cac đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Tạ Đức Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT đã đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty, đồng chí cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Tổng công ty CP DVKT trong Quý I năm 2017 và giai đoạn tiếp theo, từ đó đưa ra các ý kiến trao đổi để Công đoàn Tổng công ty xây dựng kế hoạch hoạt động và tập trung động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP DVKT và các Đơn vị.

Vũ Hải Nam