close

PTSC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2019, Hội nghị Người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến

Chiều ngày 03/01/2019, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động Công đoàn năm 2019, Hội nghị Người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Thái Quốc Hiệp – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Tạ Đức Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty, lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn các đơn vị thành viên tham dự. Về phía PTSC Thanh Hóa có sự tham gia đầy đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ, BKS cùng 136 đại biểu đại diện cho 465 cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty PTSC Thanh Hóa.

hn-tong-ket-2019 (1)

Các Đại biểu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2019, Hội nghị Người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng chí Phạm Hùng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và đồng chí Tô Ngọc Thụ – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2024.

hn-tong-ket-2019 (17)

Đ/c Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Hội nghị.

hn-tong-ket-2019 (18)

Đ/c  Phạm Hùng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Qua các báo cáo, Hội nghị đã ghi nhận, trong năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, dịch vụ căn cứ cảng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề trong khu vực, năng lực hạ tầng kỹ thuật, phương tiện thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu; việc cung cấp dịch vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – khách hàng lớn nhất của PTSC Thanh Hóa gặp rất nhiều thách thức và rủi ro lớn do khách hàng đang gặp khó khăn về mặt tài chính và trong quá trình cải tổ mạnh mẽ, nhiều hợp đồng bị thu hẹp phạm vị công việc, giảm đơn giá dịch vụ, đặc biệt các hợp đồng hết hạn đều bị đấu thầu lại nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty với quyết tâm và nỗ lực cao nhất cùng với hỗ trợ của Lãnh đạo cấp trên, đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019, cụ thể: doanh thu đạt 900,50 tỷ đồng bằng 111,60% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 40,42 tỷ đồng bằng 101,05% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 21,53 tỷ đồng bằng 236,07% kế hoạch; duy trì và phát huy 04 mảng dịch vụ cốt lõi bao gồm: (1) Dịch vụ Cảng và Logistics; (2) Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; (3) Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M); (4) Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ.

hn-tong-ket-2019 (19)

Đ/c Tô Ngọc Thụ – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2019, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, tinh thần đoàn kết được giữ vững, tư tưởng cán bộ đảng viên và người lao động luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng ủy Công ty. Các đoàn thể chính trị – xã hội trong Công ty phối hợp hoạt động có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD chung của Công ty.

Đối với công tác thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong giai đoạn 2015 – 2019, cùng với sự phát triển của Công ty, các phong trào thi đua đã có nhiều thay đổi để theo sát yêu cầu SXKD của đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến tinh thần làm việc của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương thành tích toàn diện của PTSC Thanh Hóa trong năm 2019: là một trong số ít các đơn vị thành viên Tổng công ty luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm. Với 04 mảng dịch vụ cốt lõi, PTSC Thanh Hóa được coi như một “Tổng công ty PTSC thu nhỏ”. PTSC Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn, phát huy, nâng cao hơn nữa hiệu quả khai thác. Đồng thời, đồng chí Tổng Giám đốc chỉ đạo và yêu cầu các Ban chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên có thế mạnh, kinh nghiệm phối hợp/hỗ trợ để PTSC Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị mạnh của Tổng công ty tại khu vực Miền Bắc & Miền Trung.

hn-tong-ket-2019 (6)

Đ/c Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, nhân dịp năm mới 2020 và xuân Canh Tý sắp đến, đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty đã đại diện Công đoàn Tổng công ty chúc mừng và tặng quà cho Công ty PTSC Thanh Hóa với mong muốn PTSC Thanh Hóa sẽ có một năm mới nhiều thắng lợi mới.

hn-tong-ket-2019 (8)

Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên BTV Đảng ủy,  Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao tặng món quà cho Công ty PTSC Thanh Hóa.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và đồng chí Phạm Hùng Phương – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng thời cam kết cùng Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty quyết tâm, đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tuyên dương người lao động/điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất giai đoạn 2015-2019, các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2019.

hn-tong-ket-2019 (9)

Tuyên dương người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019.

hn-tong-ket-2019 (11)

Tuyên dương Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

hn-tong-ket-2019 (12)

Tuyên dương CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ nhân viên người lao động Công ty, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/đội/bộ phận/ban dự án đã cùng nhau ký giao ước thi đua, thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

hn-tong-ket-2019 (15)

Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Bộ phận, Đoàn thể trực thuộc ký giao ước thi đua 2020

Thanh Nga – Hải Dương