close

PTSC Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều ngày16/03/2020, tại hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa), Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC cùng các đồng chí lãnh đạo, đại điện các tổ chức chính trị – xã hội, các Chi/Đảng bộ trực Đảng bộ Tổng công ty PTSC đến dự và gửi hoa chúc mừng.

03 04

Đại hội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, điểm sáng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Khóa II đề ra và bước đầu thực hiện thành công chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng, tầm nhìn giai đoạn 2025 – 2035, cụ thể như: Phát triển thành công các dịch vụ mới dựa trên thế mạnh Tổng công ty PTSC, hợp với dịch vụ Căn cứ cảng trở thành 04 mảng dịch vụ lõi của Công ty: dịch vụ cảng & logistics; dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; dịch vụ tàu lai dắt, tàu chuyên dụng; dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M). Văn hoá doanh nghiệp từng bước được hình thành mang đậm bản sắc PTSC, PVN – Kiên định, kiên trì với các giá trị cốt lõi: “Chuẩn mực & Chất lượng, Chuyên nghiệp & Chủ động, Chiến lược & Cam kết, Chung sức & Chia sẻ”. Tác phong, phong cách dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và tuân thủ hệ thống, thương hiệu dần được hình thành, tạo niềm tin với đối tác, khác hàng. Tổng doanh thu trong giai đoạn 2015 – 2019 đạt 3.881,84 tỷ đồng bằng 161% so kế hoạch nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 206,42 tỷ đồng bằng 264% kế hoạch nhiệm kỳ; thu nhập bình quân giai đoạn đạt 13,66 triệu đồng/người/tháng bằng 105% kế hoạch nhiệm kỳ; nộp ngân sách Nhà nước đạt 88,72 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch nhiệm kỳ; tài trợ công tác an sinh xã hội đạt trên 16 tỷ đồng.

 

01 02

 

Đại hội tập trung, nghiêm túc đánh giá, dự báo thị trường, cơ hội và thách  thức và đề ra đường lối, định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu “Lãnh đạo PTSC Thanh Hóa trở thành đơn vị có thương hiệu tại khu vực và là đơn vị mạnh trong Tổng công ty; duy trì và phát triển ổn định, chuyên sâu 04 dịch vụ lõi; phấn đấu tăng trưởng từ 3 – 5%/năm. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục tích luỹ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang đậm bản sắc PTSC, PVN, song song phát triển liên tục các giá trị cốt lõi: “Chuẩn mực & Chất lượng, Chuyên nghiệp & Chủ động, Chiến lược & Cam kết, Chung sức & Chia sẻ”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty PTSC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Lê Văn Ngà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Hùng Phương – Giám đốc Công ty đảm nhận chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Toàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội, biểu dương kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ PTSC Thanh Hóa và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới tiếp tục duy trì và phát triển ổn định các dịch vụ lõi; duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý của Công ty luôn đổi mới, tiên tiến, khoa học, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực song song với nâng cao năng suất lao động, tối đa hoá các cơ hộ nhằm duy trì và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần cho CBCNV; nâng cao công tác dự báo, bám sát thị trường để có những quyết sách kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ PTSC Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo để lãnh đạo PTSC Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

Nguyễn Thị Nga – Trịnh Thương Tiến