close

PTSC Thanh Hóa tổ chức đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ cở

Thực hiện Hướng dẫn số 223-HD/ĐU ngày 13/04/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 09 - KH/ĐU, ngày 28/04/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Đảng ủy Tổng công ty PTSC) về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 03 - KH/ĐU ngày 05/05/2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (Đảng ủy PTSC Thanh Hóa) về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. 
Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PTSC và Đảng ủy PTSC Thanh Hóa, chiều ngày 13/05/2022 vừa qua, Chi bộ Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ PTSC Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Là Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Tổng công ty PTSC. Đến dự Đại hội, về phía Đảng ủy Tổng công ty PTSC có các đồng chí: Phan Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (Tham dự trực tuyến); đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Ngọc Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng công ty; Đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Đại diện các Ban/Văn phòng Tổng công ty; cán bộ làm công tác Đảng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tham dự trực tiếp và trực tuyến (tại 46 điểm cầu trong toàn Tổng công ty). Về phía Đảng bộ PTSC Thanh Hóa, có đồng chí: Lê Văn Ngà - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC Thanh Hóa; đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các Bộ phận/Đoàn thể; Cấp ủy Chi bộ trực thuộc cùng tham dự Đại hội.

Đại hội Chi bộ Văn phòng 1 lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Tiến Công - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, qua đó ghi nhận, đánh trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Văn phòng 1 đã chủ động lãnh đạo đảng viên, CBCNV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 mà Đại hội đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC ghi nhận kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Văn phòng 1, đặc biệt ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định/hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, đồng chí đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong toàn Tổng công ty học tập và thực hiện tại đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiết tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần kết luận tại Hội nghị TW 4, Khóa XIII; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn nhiệm kỳ, đẩy mạnh chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp…

Đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau hơn 3 giờ tổ chức, Đại hội đã hoàn thành chương trình Đại hội đề ra và đúng theo quy định/hướng dẫn của Điều lệ Đảng và Đảng ủy cấp trên. Đại hội cũng đã bầu được cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Đỗ Tiến Công được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn giữ chức Phó bí thư Chi bộ.

Cấp ủy Chi bộ Văn phòng 1 ra mắt tại Đại hội

Đại hội Chi bộ Văn phòng 1, đã thành công tốt đẹp với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu phát triển bền vững của PTSC Thanh Hóa”. Đại hội đã thống nhất đưa vào Nghị quyết làm cơ sở triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bài viết: Nguyễn Trọng Hoàng

Hình Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn