close

PTSC Quảng Ngãi được vinh danh tại Lễ Phát động Tháng Hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024

Ngày 26/4/2024, trong chương trình “Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ và tháng Công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024”, PTSC Quảng Ngãi vinh dự là một trong hai doanh nghiệp tiêu biểu nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đã có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió đối với kinh tế thế giới khi đại dịch vẫn đang để lại hậu quả nặng nề và một loạt thách thức mới xuất hiện, bao gồm các cuộc xung đột địa lý, chính trị, xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, tốc độ tăng trưởng giảm tốc… Trong bối cảnh đó, với quyết tâm giữ vững và phát triển các dịch vụ cốt lõi, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Tổng công ty đã giao, PTSC Quảng Ngãi đã chủ động triển khai tích cực các giải pháp cũng như phát huy tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty và các đối tác trong hoạt động SXKD, qua đó tiếp tục giữ vững ổn định và tăng trưởng các dịch vụ cốt lõi của Công ty. Cùng với đó, công tác ATVSLĐ luôn được đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ: đạt 2,99 triệu giờ an toàn trong năm 2023; không có bất cứ tai nạn lao động, sự cố gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường; duy trì thực hiện tốt hệ thống Sức khoẻ - An toàn - Môi trường & Chất lượng (SKATMTCL) tại các Bộ phận trực thuộc Công ty; thực hiện tốt quy trình sản xuất, quy định về ATVSLĐ, bảo hộ lao động, điều kiện làm việc của người lao động luôn được bảo đảm tốt; công tác cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) luôn được kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình làm việc, đảm bảo 100% CBCNV được trang bị PTBVCN phù hợp với công việc và yêu cầu pháp luật; 100% các bộ phận được kiểm tra môi trường lao động; 100% CBCNV tham gia khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với CBCNV làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại; định kỳ thực hiện chương trình tuần tra SKATMT tại các bộ phận nhằm đảm bản an toàn và nâng cao ý thức cho người lao động; 100% CBCNV được huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; thực hiện tốt công tác 5S và thực hiện đầy đủ các quy định về công tác môi trường do nhà nước quy định; thường xuyên tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm sát sao,...

Năm nay, tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Theo đó, PTSC Quảng Ngãi tiếp tục quyết tâm và tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động theo đúng quy định hiện hành. 

Tin bài: Hoàng Thị Kiều Oanh - Hình ảnh: Nguyễn Thanh Hùng