close

PTSC Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 22/3/2023, Công đoàn Chi nhánh PTSC Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Cường - UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Lê Thị Thanh Tâm - UV BTV, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể đại biểu được triệu tập tại Đại hội.


Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn PTSC Quảng Bình. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của tổ chức công đoàn từng bước phát triển, đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng được nâng lên, Công đoàn đã phối hợp với Ban lãnh đạo quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách cho NLĐ để NLĐ luôn tin tưởng và yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của Đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn PTSC Quảng Bình không xảy ra tranh chấp lao động, đình công của NLĐ lao động.

 Với tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, gắn bó trong Đơn vị, trong nhiệm kỳ 2017-2023, cán bộ đoàn viên Công đoàn đã tích cực, nỗ lực trong lao động sản xuất và hoạt động Công đoàn, các bộ phận hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, không ngừng tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống thu nhập của NLĐ PTSC Quảng Bình: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong nhiệm kỳ là 8.998 nghìn tấn, năm 2021 cao nhất đạt 1.697 nghìn tấn; Tổng doanh thu: 585,84 tỷ đồng, năm 2021 cao nhất đạt 140,98 tỷ đồng; Lợi nhuận: 48,72 tỷ đồng, năm 2021 cao nhất đạt 23,59 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người/tháng: 24,4 triệu, năm thấp nhất 16,8 triệu, cao nhất 39,9 triệu. Công đoàn đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội khác để thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi văn hóa, giải trí cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. BCH phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; BCH đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc làm tốt việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng các quy chế: Quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ và Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc cùng các quy định của Đơn vị và của Tổng công ty. 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Tuấn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PTSC Quảng Bình đã đánh giá cao hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động đã được Công đoàn được phát huy tốt. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả, bồi đắp tư tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo niềm tin cho người lao động, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, biết chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành với Đơn vị những lúc khó khăn. Đồng chí cũng chỉ đạo Đại hội cần phát huy trí tuệ, tập trung, sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 có đủ năng lực để lãnh đạo công tác công đoàn và phong trào CNLĐ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí yêu cầu Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò và khẳng định được khí chất, vị thế của người lao động PTSC, phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua sáng kiến cải tiến trong sản xuất lao động để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kính doanh hằng năm của Đơn vị. Đồng thời, Công đoàn cần tạo ra nhiều sân chơi cho NLĐ, phát động phong trào thể dục thể thao sâu rộng cho đoàn viên nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu và đoàn kết trong toàn Đơn vị.


Thay mặt Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Vũ Đức Cường - UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao những đóng góp và thành tích mà Công đoàn PTSC Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức và NLĐ; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đoàn viên, công chức và NLĐ. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao, tâm huyết của Chi ủy và Ban lãnh đạo cùng sự năng nổ, nhiệt huyết, đoàn kết của người lao động, trong thời gian tới, PTSC Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.


Đoàn Thị Thu Hằng