close

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Vào chiều ngày 15/12/2016 tại Hội trường khách sạn Palace, TP. Vũng Tàu đã diễn ra “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017” của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty DVKT).

Về dự Hội nghị có các đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) gồm: Ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV; Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Bà Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc. Về phía Tổng công ty DVKT có Ông Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Ông Phan Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty DVKT và gần 400 đại biểu đại diện cho toàn thể Người lao động đến từ các Đơn vị thành viên, trực thuộc trên cả nước.

Trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh và duy trì ở mức thấp trong năm 2016 đã ảnh hưởng nặng nề đến các mặt hoạt động của Tập đoàn và Tổng công ty DVKT. Các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư vào lĩnh vực dầu khí giảm sút nghiêm trọng, do vậy dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã bị tác động mạnh. Trong báo cáo tổng kết hoạt động sxkd, Ông Phan Thanh Tùng – Tổng Giám đốc đã nêu rõ Tổng công ty DVKT đã thực hiện hàng loạt giải pháp để có thể duy trì các hoạt động và vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thách thức trong năm qua và mang lại lợi nhuận, lợi ích cao nhất cho Tổng công ty DVKT và Người lao động. Kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2016 ước đạt 17.500 tỷ đồng, đạt 79,5% Kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.140 tỷ đồng đạt 95,0% Kế hoạch năm.

hnnld-2017-8-2

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương Tập thể Lãnh đạo và Người lao động Tổng công ty DVKT đã và đang đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Kế hoạch sxkd và Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong bối cảnh khó khăn như vậy và mong rằng Lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục có những định hướng sxkd, chiến lược đầu tư, phương án tái cơ cấu phù hợp để tiếp tục đối mặt với những thách thức khốc liệt trong những năm tới.

Cũng tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế có liên quan đến chế độ chính sách của Người lao động. Trong năm 2016, Công đoàn Tổng công ty DVKT đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các chế độ, chính sách cho Người lao động và làm tốt vai trò tập hợp quần chúng cùng chia sẻ, khó khăn với các cấp Lãnh đạo trong Tổng công ty vượt qua thử thách.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động viên Nam cho Tập thể Lãnh đạo và Người lao động Tổng công ty DVKT, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân có thành tích xuất săc trong năm 2016 và bằng chứng nhận của Hội đồng KHCN Tổng công ty cho các cá nhân, tập thể có các sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật được công nhận trong năm vừa qua.

hnnld-2017-7-2

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017 của Tổng công ty DVKT đã thành công tốt đẹp. Những thách thức, khó khăn mà ngành Dầu khí nói chung và Tổng công ty DVKT nói riêng phải đối mặt trong năm tới còn rất lớn, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn chủ tịch Hội nghị đã kêu gọi sự đoàn kết, quyết tâm hơn nữa và phối hợp cao của toàn thể Người lao động nhằm thực hiện các giải pháp của Ban Lãnh đạo Tổng công ty DVKT và bảo vệ thành công kế hoạch sxkd trong năm 2017.

Lê Anh Thư