close

Hội Nghị BCH Công Đoàn mở rộng lần thứ 16 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 23/07/2016 tại Công ty CP Cảng DVDK Đình Vũ (PTSC Đình Vũ), Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng lần thứ 16, nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn, phong trào người lao động 6 tháng đầu năm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng công ty CP DVKT.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tiến – UVBTV, Trưởng Ban TGNC Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Thái Quốc Hiệp – BTĐU/Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP DVKT; các đồng chí UV BCH Công đoàn Tổng công ty CP DVKT, Chủ tịch Công đoàn các Đơn vị thành viên/trực thuộc và đại diện Lãnh đạo PTSC Đình Vũ.

Hoi nghi BCH lan thu 16

Tại Hội nghị, Thường trực Công đoàn Tổng công ty CP DVKT đã trình dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016  Báo cáo đã nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kết quả SXKD của đội ngũ  người lao động trong thời gian qua, đồng thời xác định nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm. đó là: Các cấp Công đoàn cần tập trung phối hợp với Lãnh đạo Đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền để NLĐ yên tâm làm việc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chia sẻ thách thức với Đơn vị để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty đề ra trong năm 2016Đặc biệt chú trọng đến công tác đánh giá, nhận định các thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để Công đoàn chủ động đồng hành cùng với ban Lãnh đạo Đơn vị trong hoạt động 6 tháng cuối năm thiết thực, hiệu quả.Công đoàn Tổng công ty CP DVKT luôn duy trì nề nếp sinh hoạt theo Điều lệ, Ban thường vụ họp triển khai các hoạt động hàng tháng, Hội nghị Ban chấp hành mở rộng được triển khai theo từng Quý đã giúp BCH kịp thời năm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động của Tổng công ty CP DVKT, triển khai công tác vận động, kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ giữa các Đơn vị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ở những Đơn vị khó khăn.

Các đ,c Lãnh đạo chúc mừng 03 đ.c được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn Tổng công ty

Báo cáo cũng đã đánh giá trong thời gian qua, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT thực hiện tốt công tác truyên truyền đường lối của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, khẳng định được sự vững mạnh toàn diện của tổ chức Công đoàn, các hoạt động của BCH luôn gắn liền với người lao động, vì lợi ích chính đáng của người lao động và sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng Công ty CP DVKT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan đánh giá cao kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty CP DVKT, đồng thời  cũng đã đưa ra các thách thức, khó khăn mà Tổng công ty CP DVKT có thể phải đối mặt trong thời gian tới đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ra nhập TPP.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty CP DVKT khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Vũ Hải Nam