close

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 21 khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 15/9/2017, tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 21 khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban Tuyên giáo – Nữ công, Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty CP DVKT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Uỷ viên  Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP DVKT khẳng định: Trong 08 tháng năm 2017, Công đoàn Tổng công ty CP DVKT luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam để hoàn thành tốt các hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP DVKT theo kế hoạch đã đề ra.

1.

Đồng chí Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Tổng công ty CP DVKT trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Báo cáo đã đánh giá những khó khăn chung về giá dầu đang ở mức thấp, các Đơn vị của Tổng công ty CP DVKT tiếp tục bị ảnh hưởng, nhiều dịch vụ tiếp tục bị giảm doanh thu và lợi nhuận, một số đơn vị vẫn còn bị lỗ và đã có một bộ phận Người lao động thiếu/giảm việc làm. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; với đội ngũ Người lao động của Tổng công ty CP DVKT ngày một trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, luôn vững vàng trước khó khăn, thử thách để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện đến hết tháng 8/2017 của toàn Tổng công ty CP DVKT đạt 10.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 858 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động công đoàn, công tác phối hợp với chuyên môn giải quyết việc làm và thu nhập cho Người lao động trong giai đoạn giá dầu suy giảm, Công đoàn chủ động chăm lo đời sống việc làm cho Người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các công trường, dự án trọng điểm do Công đoàn Tổng công ty CP DVKT phát động. Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VII Công đoàn Tổng công ty CP DVKT và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng đã quyên góp và ủng hộ tổng số tiền là 610 triệu đồng, trong đó Công đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng, để thực hiện chương trình an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ để xây dựng cơ sở vật chất và mua các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động Văn hoá – Thể thao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả hoạt động Công đoàn của Tổng công ty CP DVKT và khẳng định Công đoàn Tổng công ty CP DVKT là đơn vị điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Công đoàn Tổng công ty CP DVKT cần phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017 của Công đoàn Tổng công ty CP DVKT và Công đoàn Ngành.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty CP DVKT, đồng chí Nguyễn Trần Toàn –  Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP DVKT tiếp thu và cam kết thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nghiêm Thùy Lan cũng như các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Công đoàn Tổng công ty CP DVKT sẽ đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, tập trung vào nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi Người lao động, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí, tăng cường tinh thần đoàn kết, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên Công đoàn và Người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, góp phần vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Trang