close

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty PTSC nói chuyện chuyên đề về An ninh biển đảo Việt Nam

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đối với hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người lao động trong toàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty DVKT) về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta cũng như Luật biển năm 1982 và các cơ sở pháp lý về lãnh hải Việt Nam, ngày 14/11/2015 tại Khách sạn Dầu khí PTSC, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty DVKT tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo Việt Nam trong năm 2015.

Chương trình do Thượng tá Lê Văn Thu – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 trình bày với các chuyên đề về tình hình biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và các đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Tiếp theo đó, Tiến sỹ Ngô Hữu Phước – Trưởng Bộ môn Công pháp Quốc tế, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trình đã bày các nội dung về Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, DOC và COC, các cơ sở pháp lý về lãnh hải Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý về tình hình Biển Đông trong thời điểm hiện nay.

Về phía lãnh đạo Tổng công ty DVKT, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Dân – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Phạm Văn Dũng – Thành viên HĐQT Tổng Công ty, đồng chí Vũ Minh Lai – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc và 280 đồng chí cán bộ, Hội viên Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên, Người lao động trong toàn Tổng công ty thuộc khu vực Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham dự chương trình.

Mục đích của chương trình nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, chung sức, chung lòng hướng về biển, đảo quê hương bằng những biểu hiện, nghĩa cử và hành động thiết thực, hiệu quả như Bác Hồ đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”…

Bùi Văn Thường – Trần Công Chiếu