close

Hội Cựu chiến binh PTSC phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công tyCổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn), đội ngũ cán bộ, hội viên Hội CCB Tổng công ty PTSC luôn phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, tiên phong trong nhiều mặt hoạt động, công tác, góp phần tích cực cùng Tổng công ty hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội CCB PTSC hiện gồm có 14 hội, chi hội trực thuộc với 268 hội viên là người lao động thuộc Tổng công ty nằm ở các tỉnh, thành phố dọc theo chiều dài của Tổ quốc từ miền Bắc – miền Trung – miền Nam. Hội CCB PTSC đã quán triệt, tổ chức, vận động hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện và vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ cơ quan, đơn vị, đoàn thể và địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong Hội.

Hội CCB PTSC đã chỉ đạo các chi hội CCB triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức phù hợp nhằm đưa phương châm hành động vào tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của hội viên; tích cực động viên, khích lệ CCB tham gia thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Cơ quan, Đơn vị.
Hội đã tích cực động viên, khích lệ CCB tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất kinh doanh (SXKD). Các hội viên CCB trong toàn Tổng công ty đã gương mẫu trong lao động sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD. 
Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình có nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thi đua thiết thực, hiệu quả, tập trung xây dựng hội/chi hội một cách toàn diện, vững chắc. Tiêu biểu là Hội CCB PTSC M&C, Chi hội CCB PTSC Quảng Ngãi, Chi hội CCB PPS… đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng tại đơn vị góp phần tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.  
Các hội viên CCB luôn gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn và Tổng công ty về công tác an ninh, an toàn dầu khí, không để xảy ra các sự cố cháy nổ, mất an toàn nghiêm trọng tại nơi công tác. Đặc biệt, do đặc thù nên có nhiều hoạt động chính của Tổng công ty diễn ra trên biển do đó các hội viên CCB đã xác định nhiệm vụ của mình không chỉ đơn thuần là họat động kinh tế mà còn mang ý nghĩa chính trị to lớn nhằm góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. 
Hàng năm, Hội CCB PTSC đều xây dựng chương trình công tác và tổ chức hoạt động phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong Tổng công ty đến thăm, tặng quà cán bộ, thuyền viên các tàu hoạt động ở vùng nước nhạy cảm để động viên khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ, thuyền viên trên các tàu yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển SXKD gắn với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong quá trình làm việc trên biển, các hội viên CCB còn tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đã cứu được nhiều sinh mạng, tài sản của ngư dân, được các cơ quan chức năng của Nhà nước biểu dương, khen thưởng.

Nghĩa tình đồng đội

Song song với hoạt động thi đua, việc nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của Cơ quan Đơn vị, địa phương và cả nước được Hội thường xuyên chăm lo, tổ chức có hiệu quả tốt; thực hiện tốt chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với cán bộ, hội viên; làm tốt công tác thăm viếng tứ thân phụ mẫu qua đời; thực hiện tốt nghĩa tình đồng đội trong việc tặng quà cho hội viên nghỉ hưu; chi trợ cấp kịp thời cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Hội CCB PTSC đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thu hút sự tham gia của người lao động, đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động của Hội như tổ chức thăm viếng di tích lịch sử các mạng, thăm chiến trường xưa; thăm, tặng quà, giao lưu với thương binh, bệnh binh và người có công… Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội còn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty xây dựng kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Tình hình an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo của Việt Nam và Lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam” để tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống đối với Hội viên CCB, đoàn viên thanh niên, người lao động trong toàn PTSC; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược Biển đảo Việt Nam, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc,  phát huy sức mạnh tập thể, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia lao động sản xuất, hưởng ứng các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế Biển đảo; truyền lửa cho thế hệ trẻ là đoàn viên thanh niên PTSC.  
Với khẩu hiệu “Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Cựu Chiến binh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam: đoàn kết - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả - nghĩa tình”, nhiệm kỳ 2022-2027 tới sẽ có nhiều sự kiện trọng đại, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đặt ra cho Hội CCB PTSC. Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống “những người đi tìm lửa”; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ hội viên và các CCB thuộc đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Cơ quan Đơn vị và trên địa bàn hoạt động; đoàn kết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia giáo dục thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, hăng say lao động sản xuất.
Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB PTSC quyết tâm thi đua lao động sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho sự phát triển bền vững của PTSC nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã xác định “Phát triển ổn định, bền vững, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp chất lượng cao hàng đầu Việt Nam, uy tín trong khu vực, phát triển ra thế giới”.

Theo Báo Năng lượng mới