close

Hoạt động hợp tác, tìm kiếm và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Dự án mới

Ngày 23/05/2023 và ngày 24/05/2023, tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc bàn về việc hợp tác với một số Trường Đại học lớn tại khu vực phía Nam, gồm:
1. Đại học Bách khoa TP. HCM
2. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.
3. Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM.
Phía Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tham gia có Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và các Đơn vị thành viên và trực thuộc PTSC.
Về phía các Trường Đại học tham gia có đại diện Ban Giám hiệu, các Trưởng Khoa và Bộ môn có liên quan đến việc đào tạo các lĩnh vực công việc của PTSC.

Với 24 công ty con và liên doanh với nước ngoài, cùng đội ngũ nhân sự hơn 10.000 người, PTSC đã thực hiện thành công hàng trăm Dự án tại 10 quốc gia. Nhằm chuẩn bị cho đội ngũ nhân lực sẵn sàng để triển khai các Dự án mới, vươn tầm quốc tế, Tổng công ty PTSC đã có thư mời các Trường Đại học tham gia hợp tác để cùng tham gia vào việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho các sinh viên.


Theo đó, PTSC sẽ tổ chức chương trình hướng nghiệp, hỗ trợ tài chính và cấp học bổng cho các sinh viên phù hợp với tiêu chí của PTSC. PTSC cam kết hằng năm sẽ tổ chức tiếp nhận sinh viên thực tập, cũng như tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học theo các đề tài của sinh viên tại PTSC. Các sinh viên khi tham gia vào chương trình định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ tài chính của PTSC sẽ có cơ hội làm việc tại các Đơn vị và Dự án của PTSC.
Các Trường Đại học cũng cam kết sẽ cung cấp các sinh viên chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của PTSC, đồng thời cũng sẵn sàng chủ động thiết kế các chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của PTSC. Ngoài ra, các Trường Đại học cũng đã mời PTSC tham gia các nghiên cứu, các buổi hội thảo chuyên đề có liên quan đến ngành nghề của PTSC như: Luật quốc tế, Kinh tế biển, Chuyển dịch Năng lượng, Phòng thí nghiệm địa chất..
Trong thời gian tới, PTSC sẽ tiếp tục làm việc với các Trường Đại học lớn tại khu vực TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng để bàn về việc hợp tác ngay trong năm học 2023 – 2024.


Trần Tuấn Khanh - Ban TCNS