close

Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Sắc Xuân PTSC 2020 – Mừng Xuân Canh Tý, Đón Tết Đoàn Viên” lần thứ II

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. Nhằm tạo không khí sôi nổi trong tuổi trẻ Tổng công ty chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2020, tạo diễn đàn để ĐVTN giao lưu thắt chặt tinh thần đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hoạt động công tác Đoàn của Tổng công ty và các cơ sở Đoàn trực thuộc. Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã triển khai tổ chức cuộc thi Ảnh “Sắc Xuân PTSC 2020 – Mừng Xuân Canh Tý, đón Tết Đoàn viên” lần thứ II.

Chương trình diễn ra trong hơn hai tháng và nhận được hơn 90 tác phẩm dự thi đến từ các ĐVTN, Người lao động trong toàn Tổng công ty.

Vừa qua, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi Ảnh “Sắc Xuân PTSC 2020 – Mừng Xuân Canh Tý, đón Tết Đoàn viên” lần thứ II, bao gồm 19 giải với 03 hạng mục: Hạng mục giải Facebook “Ảnh được yêu thích nhất”; Hạng mục do Ban tổ chức chấm và Hạng mục tập thể có nhiều tác phẩm dự thi nhất cho các cá nhân/tập thể đạt giải cao trong cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng gần 30 triệu đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

A. Hạng mục giải Facebook “Ảnh được yêu thích nhất

A1. Chủ đề “Tết Đoàn viên”:

Giải nhất: đ/c Nguyễn Thị Nga – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Thanh Hóa;

Giải nhì: đ/c Nguyễn Minh Hoàng – Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty;

Giải ba: đ/c Phạm Thị Diễm Lộc – Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty.

A2. Chủ đề “ Xuân PTSC”

Giải nhất: đ/c Trương Thị Phê – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Thanh Hóa;

Giải nhì: đ/c Nguyễn Thành Đạt – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Supply Base;

Giải ba: đ/c Đỗ Đặng Thành Luân – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi.

A3. Chủ đề “Xuân tuổi trẻ”

Giải nhất: đ/c Bùi Thị Ngọc Duyên – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Thanh Hóa;

Giải nhì: đ/c Hoàng Thị Vân – Đoàn cơ sở Công ty PV Security;

Giải ba: đ/c Lê Quang Ninh – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi.

B. Hạng mục do Ban Tổ chức chấm

B1. Chủ đề “Tết Đoàn viên”:

Giải nhất: đ/c Bùi Vũ Bảo Trang – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Đà Nẵng;

Giải nhì: đ/c Nguyễn Thị Nga – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Thanh Hóa;

Giải ba: đ/c Nguyễn Minh Hoàng – Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty.

B2. Chủ đề “ Xuân PTSC”

Giải nhất: đ/c Phạm Hữu Hiến – Đoàn cơ sở Công ty PPS;

Giải nhì: đ/c Nguyễn Thành Đạt – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Supply Base;

Giải ba: đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Đoàn cơ sở Công ty PTSC G&S.

B3. Chủ đề “Xuân tuổi trẻ”

Giải nhất: đ/c Nguyễn Thành Đạt – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Supply Base;

Giải nhì: đ/c Lê Quang Ninh – Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi;

Giải ba: đ/c Vũ Văn Lâm – Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty.

C. Giải tập thể có nhiều tác phẩm nhất tham gia Cuộc thi ảnh và được đăng trên trang Fanpage của Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC

  • Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty

Tin bài: Nguyễn Minh Hoàng – Đoàn Thanh niên Tổng công ty

Một số hình ảnh của Cuộc thi:

BTC - CD1 BTC - CD2 BTC -CD3 FB - CD1 FB - CD2 FB - CD3 Sac xuan PTSC lan II, nam 2020