close

Đoàn Thanh niên PTSC tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và Quy tắc văn hóa PTSC”

Nhằm mục đích tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ PTSC chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021); tuyên truyền rộng rãi trong ĐVTN, CBCNV về truyền thống của Tổng công ty PTSC qua 55 năm truyền thống (13/8/1966 – 13/8/2021) và 28 năm xây dựng và phát triển (09/2/1993 – 09/2/2021), qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của Tổng công ty PTSC anh hùng; triển khai tuyên truyền Quy tắc Văn hóa PTSC ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-PTSC ngày 08/10/2021 của Tổng Giám đốc PTSC. 
Đoàn Thanh niên PTSC phối hợp cùng Ban Thương mại và Văn phòng Tổng công ty tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và Quy tắc văn hóa PTSC”.
1. Đối tượng tham gia: 
- Tất cả ĐVTN và CBCNV trong Tổng công ty PTSC.
2. Thời gian dự thi:
- Cuộc thi được tổ chức từ 09h00 ngày 22/11/2021 đến hết ngày 28/11/2021.
3. Nội dung, thể lệ, cách thức dự thi: 
- Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.
- Ban Tổ chức sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về lịch sử xây dựng, phát triển của PVN, PTSC, tìm hiểu Quy tắc văn hóa PTSC và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người tham dự cuộc thi. Nội dung các câu hỏi sẽ được Ban Tổ chức công bố trên website PTSC và Fanpage Đoàn Thanh niên PTSC từ 09h00 ngày 22/11/2021. 
- Người dự thi tham gia trực tiếp bằng cách quét mã QR code Cuộc thi hoặc truy cập đường link https://bit.ly/CuocthitimhieuQuytacvanhoaPTSC để đăng ký và tham gia dự thi. 
- Người dự thi đăng ký thi bằng cách điền đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu.
- Mỗi cá nhân chỉ được dự thi 01 lần.
- Thông tin Người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với Người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.
- Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
4. Cơ cấu giải thưởng, cách tính giải:
4.1. Giải thưởng cá nhân: gồm Biểu trưng, Giấy khen của Đoàn Tổng công ty và tiền thưởng kèm theo:
- 01 giải nhất, mỗi giải trị giá: 5.000.000 VNĐ.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:  3.000.000 VNĐ.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá:  2.000.000 VNĐ.
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 VNĐ.
- Cách tính giải: Xếp theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán sẽ đạt giải; lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời Câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì lựa chọn theo thứ tự người làm bài thi nhanh hơn. 
4.2. Giải thưởng tập thể: gồm Biểu trưng, Giấy khen của Đoàn Tổng công ty và tiền thưởng kèm theo:
- 01 giải nhất, mỗi giải trị giá: 10.000.000 VNĐ.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 VNĐ.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 VNĐ.
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 VNĐ.
Giải thưởng tập thể được trao cho các cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền triển khai cuộc thi, có nhiều bài dự thi đạt chất lượng, tỷ lệ tham dự thi cao.
Thông tin liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi: 
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty (email: anhnguyenhoang@ptsc.com.vn, điện thoại: 0938.012.304).
- Đồng chí Trần Hải Phương, Ủy viên BTV Đoàn Tổng công ty (email: phuongth@ptsc.com.vn, điện thoại: 0939.112.267).

BAN TỔ CHỨC