close

Đoàn thanh niên PTSC tham gia tập huấn cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở năm 2022

Sáng ngày 30/6/2022, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 theo hình thức trực tuyến.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó Bí thư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối và cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, cán bộ chuyên trách Cơ quan Đoàn khối. Hội nghị được kết nối tại nhiều điểm cầu, trong đó có các điểm cầu Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm: khu vực phía Bắc, miền Trung, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Tây Nam Bộ.
Trong chương trình, cán bộ Đoàn chủ chốt của các Đơn vị đã được lắng nghe đồng chí Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trình bày các chuyên đề về: “Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn”, “Xử lý kỷ luật trong tổ chức Đoàn”, “Giải quyết Đơn khiếu nại, tố cáo trong tổ chức Đoàn”, và “Tổ chức Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 217-QĐ/TW.

Điểm cầu tại trụ sở Tổng công ty PTSC

Tại buổi Tập huấn, đại diện các cơ sở Đoàn đã sôi nổi trao đổi các ý kiến về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ công tác Đoàn liên quan đến các chủ đề trên, đồng thời đặt câu hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình giải pháp phù hợp để tổ chức Đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả, thiết thực và đóng góp vào thành công chung của công tác sản xuất kinh doanh tại Đơn vị mình. Buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần  trang bị và hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, góp phần để xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tin bài - Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng