close

Đoàn Thanh niên PTSC Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024


Ngày 23/03/2022, Chi đoàn PTSC Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chánh Văn Phòng Tổng công ty PTSC; đồng chí Hoàng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTSC Quảng Bình và đồng chí Thân Văn Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTSC Quảng Bình.


Đại hội đã tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất được giao, ra sức cống hiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mạnh dạn đề xuất, đóng góp các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, các đoàn viên trong Chi đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đoàn cấp trên cũng như tham gia nhiệt tình và có chất lượng các phong trào như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, cuộc thi tìm hiểu do Tổng công ty và Đơn vị tổ chức.
Trong nhiệm kỳ 2019-2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Chi ủy, Đoàn Tổng công ty, Chi đoàn PTSC Quảng Bình đã triển khai hiệu quả công tác Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thanh niên, đặc biệt, Chi đoàn luôn phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để hoàn thành tốt các công tác thanh niên, đưa phong trào đoàn ngày một đi lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.


Sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà tuổi trẻ Chi đoàn PTSC Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã được Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương, đồng thời, Ban Lãnh đạo cũng mong muốn Chi đoàn thực hiện được mục tiêu nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã đề ra, tập trung làm tốt hơn nữa việc phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn. Đặc biệt, bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chi đoàn cần tăng cường tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để đáp ứng được nhu cầu tình thần, nâng cao thể chất của đoàn viên, thanh niên cũng như tổ chức thêm các chương trình từ thiện, các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tân Vinh - Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty PTSC cũng biểu dương những thành tích trong công tác đoàn và phòng trào thanh niên mà Chi đoàn PTSC Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ đạo Chi đoàn cần tích cực vận động, tạo điều kiện cho các đoàn viên được tham gia đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để phát triển bản thân, phục vụ tốt cho công việc và sự phát triển chung của Đơn vị.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí. Đại hội tin tưởng đây là những đồng chí có đủ năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp tục dẫn dắt, đưa Công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển ngày một vững mạnh hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.


Đoàn Thị Thu Hằng - PTSC Quảng Bình