close

Định hướng đúng đắn, phù hợp thực tiễn

Giai đoạn 2015-2020, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, PTSC đã thực hiện tốt những mục tiêu, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm sâu cùng với tác động của dịch Covid-19, PTSC tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, bền vững gắn với Chiến lược phát triển của PTSC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chấp thuận tại Nghị quyết số 3370/NQ-DKVN ngày 26-5-2015.

dinh huong dung dan phu hop thuc tien

Với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC là dịch vụ kỹ thuật dầu khí phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp… cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự biến động của giá dầu thô, sức ép cạnh tranh tăng cao do nhu cầu giảm giá dịch vụ và sự tham gia ngày càng nhiều các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu tư nhân với giá dịch vụ thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá thành đã ảnh hướng rất lớn đến các mặt hoạt động của PTSC. Trong bối cảnh thị trường dịch vụ đã biến đổi theo chiều hướng rất xấu so với dự kiến tại thời điểm xây dựng và phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016-2020, PTSC đã nỗ lực triển khai áp dụng hàng loạt những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu hợp nhất của PTSC ước 89.729 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước 5.435 tỉ đồng, đạt 122,7% kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ.

Đảng ủy PTSC đã lãnh đạo tổ chức rà soát, nghiên cứu thực hiện các nội dung tái cơ cấu theo kế hoạch tái cơ cấu PTSC giai đoạn 2016-2020 đã được PVN phê duyệt; tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tăng cường và phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm các cấp quản lý; xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong toàn Tổng công ty; chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu quả.

Đảng bộ PTSC thực hiện lãnh đạo chung đối với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, vận hành theo cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo – HĐQT quản lý – Tổng giám đốc điều hành, các đoàn thể, người lao động phát huy quyền hợp pháp và tham gia quản lý doanh nghiệp. Các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Tổng Giám đốc được ban hành khi cần thiết nhằm khắc phục, giải quyết khó khăn, phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án, khắc phục các khuyết điểm tồn tại.

Chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Đảng ủy PTSC đã chỉ đạo lồng ghép triển khai Cẩm nang văn hóa Dầu khí, Văn hóa Petrovietnam, Văn hóa doanh nghiệp PTSC trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong thỏa ước lao động tập thể, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

dinh huong dung dan phu hop thuc tien
Đảng bộ PTSC PPS tổ chức về nguồn tại Côn Đảo
Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu hợp nhất của PTSC ước 89.729 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước 5.435 tỉ đồng, đạt 122,7% kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ.

Đảng bộ PTSC gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Việc xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký làm theo Bác của các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với từng thời điểm, đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị đã xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký phấn đấu theo cương vị công tác bằng những việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ PTSC giữ vững quan điểm phát triển bền vững, lấy việc đáp ứng hiệu quả yêu cầu của khách hàng trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực, năng lực, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Thương hiệu PTSC liên tục được công nhận trong các giải thưởng uy tín và từng bước vươn xa đến với những thị trường tiềm năng như Brunei, Malaysia, Myanmar, Ấn Độ, Trung Đông…

dinh huong dung dan phu hop thuc tien
Người lao động PTSC làm việc tại FSO Biển Đông

PTSC kiên định tập trung vào lĩnh vực dịch vụ chính và có thế mạnh, có tiềm năng phát triển, hàm lượng giá trị, chất xám cao trong sản phẩm, cụ thể: Dịch vụ tàu; dịch vụ kho chứa, xuất và xử lý dầu thô; dịch vụ cơ khí; dịch vụ căn cứ cảng; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí biển và dịch vụ tháo dỡ, thu dọn mỏ; dịch vụ khảo sát địa chất công trình và khảo sát, sửa chữa công trình ngầm; thực hiện các công trình, dự án công nghiệp.

Việc Đảng ủy PTSC quán triệt, chỉ đạo thực hiện theo các quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát được xác định trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển toàn diện đã giúp PTSC luôn có định hướng đúng, phù hợp với thực tiễn.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, có thể tin tưởng rằng, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ PTSC sẽ tiếp tục lãnh đạo PTSC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng PTSC trở thành thương hiện quốc tế uy tín với lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Hữu Tuấn