close

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và Phát động thi đua học tập và làm theo Bác

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát động tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 05/01/2019, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được trực tuyến qua 13 điểm cầu tại các địa phương: Vũng Tàu, Tp.HCM, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội.

Dc Nguyen Huu Hai khai macĐ/c Nguyễn Hữu Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Tp.HCM; đ/c Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Hữu Hải – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, cùng hơn 1.600 cán bộ Đảng viên, quần chúng ưu tú của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe TS Nguyễn Việt Hùng truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào 03 Nghị quyết, Quy định, Kết luận về: “Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; “Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

TS Nguyen Viet Hung trinh bayTS Nguyễn Việt Hùng giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW8

Hội nghị cũng đã được nghe TS Nguyễn Việt Hùng giới thiệu các nội dung chính của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã triển khai Kế hoạch tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào các hạng mục, công việc chi tiết thiết thực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa để toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty tập trung làm theo Bác.

Dc Phan Thanh Tung ket luanĐ/c Phan Thanh Tùng trình bày Kế hoạch phát động thi đua học tập làm theo Bác

Đồng chí cũng đã quán triệt đến toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, các tổ chức chính trị xã hội và các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức nghiên cứu thảo luận các nội dung đã tiếp thu tại Hội nghị trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ để tất cả các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến, qua đó hoàn thiện các bản thu hoạch và xây dựng chương trình/kế hoạch hành động, có phân công cụ thể các bộ phận phụ trách thực hiện, có tiến độ thực hiện cụ thể để triển khai.

Diem cau CKHHĐại biểu tại điểm cầu Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải, Tp. Vũng Tàu

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, đoàn thể tiếp tục triển khai, tuyên truyền, đưa các nội dung các Nghị quyết vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và đặc thù sản xuất kinh doanh của từng Đơn vị, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về quan điểm tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được Tập đoàn giao.

Nguyễn Tân Vinh