close

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Nhằm mục đích tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 27/7/2018, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được trực tuyến qua 13 điểm cầu tại các địa phương: Vũng Tàu, Tp.HCM, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên thường trực Tổ đề án TW7, Báo cáo viên cấp Trung ương; đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, cùng hơn 1.600 cán bộ Đảng viên, quần chúng ưu tú của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Trao tang huy hieu dangTrao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí đảng viên thuộc các Đảng bộ: Đình Vũ, Thanh Hóa và Long Phú.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào 03 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 26 –NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Dong chi Nguyen Duc HaĐồng chí Nguyễn Đức Hà giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW7

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã quán triệt đến toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, các tổ chức chính trị xã hội và các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức nghiên cứu thảo luận các nội dung đã tiếp thu tại Hội nghị trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ để tất cả các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến, qua đó hoàn thiện các bản thu hoạch và xây dựng chương trình/kế hoạch hành động, có phân công cụ thể các bộ phận phụ trách thực hiện, có tiến độ thực hiện cụ thể để triển khai.

Anh Phan Thanh Tung phat bieu ket luanĐồng chí Phan Thanh Tùng phát biểu quán triệt và kết luận Hội nghị

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, đoàn thể tiếp tục triển khai, tuyên truyền, đưa các nội dung các Nghị quyết vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và đặc thù sản xuất kinh doanh của từng Đơn vị, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về quan điểm tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được Tập đoàn giao.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty